Nyhet

Ny kvalitetsutvärderingsomgång startar i januari – nyheter och förbättringar

Innan sommaren kom rapporterna från pilotomgången av det nya sättet att utvärdera utbildningarnas kvalitet, ”Treklöverutvärderingarna”. Vad händer inför nästa utvärdering? Vi frågar Magnus Eriksson, utredare på universitetsledningens kansli som arbetar med frågorna:

 

Vad händer just nu inom Treklövern?

–Ett intensivt revideringsarbete för att förbättra Treklövern är nu avslutat. Vi fokuserar på att underlätta arbetet för de inblandades genom att förtydliga förutsättningarna, uppdraget och arbetet i kommande utvärderingsomgång. Just nu arbetar de tre bedömargrupperna intensivt med att rekrytera externa bedömare och att förbereda arbetet. När styrdokumenten för de utbildningar som ska utvärderas är klara kommer utbildningsrepresentanter att få mer information.

 

När börjar nästa utvärderingsomgång?

–Det egentliga arbetet för bedömargruppen och de utvärderade utbildningarna tar sin start i januari 2018  och processen beräknas vara klar i september då rapporterna ska vara färdiga.

 

Vilka kommer att arbeta med utvärderingarna i  kommande utvärderingsomgång

–Det är tre kluster av ämnen som ska utvärderas i denna omgång. Rekryteringen av utvärderingsansvarig/biträdande utvärderingsansvarig är just klar: 
  • kluster 1 (ekonomi, statistik) koordineras av Linnéuniversitetet med Anders Pehrsson som utvärderingsansvarig
  • kluster 6 (informatik, biblioteks- och informationsvetenskap) koordineras av Karlstad universitet med Anita Mirijamdotter som biträdande utvärderingsansvarig för Linnéuniverstetet.
  • kluster 7 (medie- kommunikationsvetenskap, journalistik) koordineras av mittuniversitetet med Annelie Ekelin som biträdande utvärderingsansvarig för Linnéuniverstetet.

Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet, den så kallade Treklövern, har tillsammans tagit fram en modell för systematisk utvärdering av utbildningarnas kvalitet. Modellen syftar till att stärka utbildningskvaliteten.

Mer om kvalitetsutvärdering enligt Treklövern på Medarbetare

Kommentera (0)