Nyhet

Viktig information om Linnéuniversitetets telefoni / Important information about Linnaeus University’s telephony

In English below

Nu har det gått några månader sedan implementeringen av det nya telefonisystemet. Många av er har laddat ner tillhörande applikation och bekantat er med den nya funktionaliteten. För er som ännu inte kommit igång med Touchpoint vill vi uppmana er att göra det. Det finns kom-igång-manualer på Medarbetare och i serviceportalen, och vi i Infocenter finns för er som vill ha personlig guidning. Tveka inte att fråga oss! Du når oss på kortnummer 7146 och info_AT_lnu.se. På Medarbetare hittar du även information om våra abonnemang, mobiltelefoner och tillbehör.

Här presenterar vi några av de efterlängtade funktioner som nu finns på plats och några delar som återstår.

 

Kalenderintegration

Efter en del tekniska utmaningar fungerar nu integrationen mellan Touchpoint och kalendern i Outlook. Det innebär att du precis som tidigare kan stänga telefonen för inkommande samtal genom att ange specifika koder i Outlookbokningens ämnesrad. Här hittar du information och guider rörande hänvisning.


Beställningsrutiner

Nu lanserar vi nya beställningsformulär för allt inom telefoni. Formulären ska användas för nybeställningar, uppsägningar och ändringar för både abonnemang, telefon och tillbehör. Här hittar du formulären 


Koppling mot Lnu.se

Som många har uppmärksammat saknas en del information i personalsök på Lnu.se. Anledningen är att integrationen mellan växelsystemet och Lnu.se inte är igång ännu.  Infocenter arbetar just nu intensivt med inmatning av personinformation i växeln. Informationen kommer att synkas mot Lnu.se senast sista veckan i oktober. Den information som kommer att synas på Lnu.se och även vara sökbar i Touchpoint-appen och i softphone är: namn, titel, avdelning/institution, rum, hus, ort samt ärende. 

Mobilskal

Efterfrågan på mobilskal till Samsung Galaxy J5 är stor och vi jobbar för att tillgodose behovet. På grund av fel i leverans så kommer det dröja ytterligare veckor innan produkten finns att beställa.

Kortnummer till växeln/Infocenter

De kortnummer till växeln som står i sidfoten på Medarbetare är gamla och gäller inte längre. Kommunikationsavdelningen arbetar med att lösa problemet. Rätt nummer till både Kalmar och Växjö är 7146.

--------------------------------------------------------------------------------------

A few months have now passed since the implementation of the new telephony system. Many of you have downloaded the application and familiarised yourselves with the new functionality. For those of you who have not yet started using Touchpoint, we urge you to do so. Get-started manuals are available on Staff and in the service portal, and at Infocenter we can also help you with personal guidance. You can reach us on direct number 7146 and on info_AT_lnu.se. On Staff you will also find information about our subscriptions, cell phones and accessories.

Below you will find a presentation of some of the requested functionality that is now in place and some of the functionality that is yet to come.

Calendar integration
After having solved some technical challenges, the integration between Touchpoint and the calendar is now working. This means that, just like before, you can now close your phone for incoming calls by typing specific codes in the subject field in your Outlook appointment.

Order routines
We are now introducing new order forms for everything linked to telephony. The forms should be used when ordering a new phone, when cancelling or changing a subscription, phone or accessories.

Connection with Lnu.se
As many of you have pointed out, some information is missing in the staff search on Lnu.se. The reason for this is that the integration between the switchboard system and Lnu.se is not yet in place. Info center is currently working intensely with the registration of personal information in the switchboard. The information will be synced with Lnu.se during the last week of October at the latest. The information that will be visible on Lnu.se, and also searchable in the Touchpoint app and in softphone, is: name, title, office/department, room, building, and city.

Cell phone cases
There is a great demand for cell phone cases for Samsung Galaxy J5 and we are working to meet demands. As a result of a shipment failure, it will take a few weeks more until the product is available for order.

Direct number to the switchboard/Info center
The direct numbers to the switchboard that are stated in the foot of the page on Staff are old and no longer in use. The communications office is working to solve the problem. The correct number for both Kalmar and Växjö is 7146.

 

Kommentera (7)

 1. Fint att det nästan fungerar med Outlook-kalendern nu! Att behöva "visa som Frånvarande" i kalendern för att det ska hända något i telefonen tycker jag dock inte är en så bra lösning. Finns det några planer på att ta med även Upptagen och Preliminär?

  Undrar också lite över de här 7 minuterna som det kanske kan ta för telefonen att synka med kalendern. Betyder det att nya händelser i kalendern kan ta 7 minuter att få över till telefonen, eller att man vid varje möte inplanerat sedan länge får vara beredd på att det ringer i telefonen de första 7 minuterna?

  Finns det några planer på att få med fler av de koder vi använde innan, typ EJT?

 2. @Ida: Här kommer svar på din frågor. 1. En omdiskuterad fråga :)! Eftersom "Visa som-Upptagen" är defaultläge så menar många att det blir omständligt att hela tiden gå in och ändra till "tillgänglig" för alla de tillfällen man inte vill stänga telefonen för inkommande samtal. 2. Att hänvisa sig via Outlook är inte att rekommendera vid "spontanmöte" eftersom det kan ta en stund från att du lägger in bokningen tills dess att telefonen blockas för inkommande samtal. Generellt är Touch Point App och Softphone de primära alternativen för att hänvisa sig och administrera sin telefoni. 3. Vi har valt att begränsa "koderna" eftersom det primära sättet att hänvisa sig är via Touch Point App och via Softphone.

 3. Saknar; 

   

  UND: (många av oss på universitetet undervisar då och då)

  TJR: (en del av oss reser en hel del)

  Förutsatt att ni vill göra det enkelt och smidigt för oss som lever ett strikt liv efter vad kalendern säger åt oss :)

   

  //Henric

 4. Tack för input Henric, jag tar detta vidare för diskussion.

 5. Sara, på fråga ett skulle jag vilja säga det motsatta, att det blir omständigt att varenda gång man lägger till något i kalendern komma ihåg att ändra till Frånvarande för att telefonen ska stängas. Är det inte oftare man vill stänga telefonen under ett möte än att ha den öppen? De flesta jag pratat med här på bibblan verkar tycka det.

 6.   

  "De kortnummer till växeln som står i sidfoten på Medarbetare är gamla och gäller inte längre. Kommunikationsavdelningen arbetar med att lösa problemet."

   

  Man har efter fyra månader fortfarande inte kunnat ändra detta...?

   

 7. @Claes

  Vi har vetat om problemet på KOM hela tiden. Och denna är inskickad till IT för ändring. Däremot är sidfoten på medarbetare.lnu.se en del av medarbetar-skalet i Ruby. Vilket blir svårt och behövs utveckling för att ändras. För att göra en lång historia kort så har vi fått prioritera hos Standout, där denna blivit nerprioriterad. Helt enkelt. 

  Vi håller på att se över möjligheter med att byta Ruby - vilket medför att vi kan göra dessa ändringar mycket enklare.