Nyhet

Problemen med passerkorten i Växjö är löst / Problem with swipe cards in Växjö solved

Problemet med passerkorten är nu löst. Det kan ta lite tid för lösningen att slå igenom överallt, så du kanske inte får access igen direkt. Det kommer dock att ordna sig automatiskt under dagen.

Nytt passerkort i Växjö?

Har du fått ut ditt nya passerkort i Växjö den här veckan har du tyvärr fallit bort ur systemet. Kom till Säkerhetskontoret på plan 0 i hus H så får du ett nytt kort. 

/Staffan Lindsgård, säkerhetsansvarig Växjö

-----------------------------------------------------------------------

The problem with the swipe cards has now been solved. It may take a little while for the update to function everywhere, which means you may not get access straight away. However, this will be solved automatically during the day.

New swipe card in Växjö?

If you work in Växjö and have received a new swipe card this week, you card will no longer work. Come to the security office in the basement of building H and you will get a new card.

/Staffan Lindsgård, security manager, Växjö

Kommentera (0)