In memoriam Panagiotis Mantalos

Vår kollega Panagiotis Mantalos avled den 1 augusti. Panagiotis Mantalos var anställd vid institutionen för nationalekonomi och statistik, Växjö. En minnesstund kommer att anordnas, mer information om den kommer senare.

--

In Memoriam

Our colleague Panagiotis Mantalos passed away on August 1. Panagiotis Mantalos worked at the department of economics and statistics, in Växjö. A commemorative gathering will be held – more information to follow soon.

Kommentera (0)