Nyhet

Inredning Universitetskajen

Inredning Universitetskajen
 
Under vintern och våren har arbete pågått med att ta fram upphandlingsunderlag för inredningen på Universitetskajen.
 
Det är många som har varit inblandade - representanter från fakulteter, gemensamma förvaltningen, studenter, ergonom, inredningsarkitekter och skyddsorganisation. Utgångsläget har varit att vi ska få en fin och funktionell inredning men där vi även på ett klokt sätt återanvänder vår befintliga inredning.
 
Under våren har även personalen erbjudits tillfällen att titta/känna på provmöbler samt lämna in synpunkter på dessa.
 
Nedan beskrivs hur standardinredningen i våra kommande arbetsplatser kommer att se ut. Komplettering av inredning kommer säkerligen att behöva göras efter inflyttning.
 
Basinredning av cellkontor inkl kombikontor:
Cellkontoren har olika storlekar och det är inte klart vem som ska sitta var. De större rummen har möjlighet till olika möbleringsalternativ och tanken är att den definitiva möbleringen bestäms först när vi vet hur möbleringsbehovet för resp. individ ser ut. Man kan t ex vilja ha den större modellen av skrivbord, men då kanske man inte får plats med två besöksstolar och ett besöksbord.
 
Skrivbord
Samtliga skrivbord kommer att vara justerbara i höjd och i materialet björk. Möjlighet att välja mellan 140 cm och 180 cm långa bord. System för pappersåtervinning kommer att finnas vid skrivbordet (papper och mindre matrester/frukt/tepåse).
 
Skrivbordsstol
Det kommer att finnas ett par olika varianter av standardstol samt ett par varianter av stol som innebär lite mer ”pallsittning”.
 
Besöksstol
Alla rum har möjlighet att få plats med en besöksstol, det kommer vara en stol med klädd sits och med stålrörsben.
 
Besöksbord
Alla rum kommer inte ha plats för ett besöksbord, men där det får plats så kommer detta vara ett mindre runt bord.
 
Förvaring
Vid inflyttning kommer det att finnas ca 5 löpmeter förvaring per person inkl ett låsbart skåp per person. Efter inflyttning finns det möjlighet att komplettera förvaringen med ytterligare 5 löpmeter öppen förvaring per person (över skrivbordet). Det finns en stor mängd befintliga jalusiskåp med öppen ovandel och denna kommer att placeras ut i cellkontoren på Universitetskajen. Det finns rum där fönstret går ända ner till golvnivå och i dessa rum kommer förvaringen vara helt öppen med en mindre låsbar del.
 
I cellkontoren kommer det även finnas klädkrokar och möjlighet att hänga upp en mindre whiteboard.
 
Utanför cellkontoren:
I mån av ytor kommer det även finnas sittytor i form av soffor, fåtöljer och ståbord med/utan pallar. Inom vissa miljöer kommer det även finnas öppna arbetsplatser avsedda för tillfälliga medarbetare. Dessa skrivbord ska kunna kompletteras med avskiljande skärmar och varje arbetsplats ska ha tillgång till två låsbara skåp (kodlås och varierande storlek). Låsbara skåp för klädförvaring kommer att finnas.  Samtliga låsbara skåp styrs via passérkort eller kodlås.
 
ABW-kontor:
För etapp 1 och 2 är det FKH som har valt detta alternativ för en del av sin personal. Inom FKH har en arbetsgrupp arbetat för att ta fram och förankra inredningen. Det har resulterat i en stor variation av möbler och övrig inredning.
 
Förvaringen inom ABW-kontor kommer att bestå av ca 3 löpmeter, fördelad på ett låsbart skåp med 0,8 löpmeter och 2 hyllplan samt 1,4 löpmeter öppen förvaring per person. Den öppna förvaringen om 1,4 löpmeter är avsedd för personlig förvaring samt gemensam förvaring. Om behov finns går det att efter inflyttning komplettera med ytterligare 2 löpmeter öppen förvaring per person. Utöver tidigare nämnt låsbart skåp kommer det att finnas ytterligare låsbara skåp, dimensionerat att räcka till för 50% av antalet medarbetare. Dessa kommer att finnas i olika storlekar (från storlek handväska/laptop och större). Samtliga låsbara skåp styrs via passérkort eller kodlås.
 
Klädförvaring sker samlat på ett ställe, men det finns även möjlighet till låst klädförvaring.
Inga personliga whiteboards/anslagstavlor.

Kommentera (0)