Nyhet

Linnaeus University International Staff Training Week, June 12-16

All staff at Lnu are welcome to attend!

  • Learn about intercultural communication and conflict management in an intercultural environment.
  • Be part of discussions concerning the global classroom, virtual mobility and how to collaborate smarter.
  • Network and practice your English with colleagues from our partner universities.

Welcome to apply to parts of Linnaeus University International Staff Training Week, June 12-16, 2017 where you will be joined by colleagues from our partner universities around the globe, both faculty and staff.

For application form and more information about the sessions, please download the documents to the right.

All sessions will be held in English. Apart from your time, the participation is free.

If you wish to participate, receive approval from your head and send in the form to icc2017_AT_lnu.se or post to Lena Kulmala, Office of External Relations by June 1st. The places are allocated on a first come first served basis.

Welcome!

Yael Tågerud, Office of Human Resources
Lena Kulmala & Artur Petsey, Office of External Relations

-------------------------------------------------------------------

För all personal!

Interkulturell kompetens blir allt viktigare i de mångkulturella miljöer vi vistas och arbetar i. Universitetet anordnar för femte året i rad en internationell vecka under temat intercultural communication and the global classroom dit vi bjuder in kollegor från våra partnerlärosäten.

Du som anställd vid Linnéuniversitetet (lärare eller T/A) är välkommen att delta i delar av veckan. Förutom att träna din interkulturella kompetens och lära dig om internationell kommunikation får du tillfälle att öva din engelska och nätverka med kollegor från hela världen.

Alla seminarier är kostnadsfria och hålls på engelska och institution/fakultet/avdelning står för medarbetarens tid.  För mer informatiom och anmälningsblankett, se dokumenten i högerkolumnen.

Är du intresserad av att delta?

Fyll i anmälningsblanketten och få underskrift av närmaste chef innan du scannar och skickar den till icc2015_AT_lnu.se senast 1 juni 2017. Alternativt kan  blanketten skickas med internpost till Lena Kulmala, ER/Kalmar.

Då antalet platser är begränsat gäller ”först till kvarn”.

Välkommen!

Yael Tågerud, Personalutvecklingssektionen
Lena Kulmala & Artur Petsey, Avdelningen för externa relationer

Kommentera (0)

Filer