Nyhet

Ökat antal förstahandssökande för Linnéuniversitetet / Increased number of first-choice applicants for Linnaeus University

Som ett av nio lärosäten går Linnéuniversitetet mot trenden och ökar antalet förstahandssökande till höstens program och kurser jämfört med förra året. Ökningen ligger på två procent. Linnéuniversitetet befäster sin plats som landets sjätte mest sökta lärosäte.

Läs hela pressmeddelandet här!

---------------------------------------------------------------------------------------

As one of just nine higher education institutions, Linnaeus University goes against the trend and increases the number of first-choice applicants to this autumn’s programmes and courses compared to last year. The increase is two percent. Linnaeus University consolidates its place as the sixth most applied for university.

More detailed information to be found here!

Kommentera (0)