Nyhet

Påminnelse: Uppgradering av MyMoodle 14 augusti/Reminder: Upgrade of MyMoodle August 14

Som tidigare meddelats kommer MyMoodle att uppgraderas till nyare version under förmiddagen måndagen den 14 augusti, och kommer att vara helt avstängt mellan kl 06:00 – 10:00. Därefter kommer MyMoodle åter att vara igång, men med risk för driftsstörning under måndagen och tisdagen.

Mer information: https://medarbetare.lnu.se/social/groups/mymoodle-nyheter/posts/52459

---------------------------------------------------------------------------------------

As informed about earlier, MyModle will be upgraded to a newer version before noon on Monday, August 14 and will be entirely shut down between 6 am and 10 am. After these hours, MyMoodle will be up and running again, but occasional stoppages may occur during the rest of that Monday and also on the Tuesday the day after.  

Kommentera (0)