Nyhet

”Linnéuniversitetet ska fungera som en motor i regionens utveckling”

English version

Marcelo Milrad, professor vid institutionen för medieteknik, är ny ordinarie ledamot i kommittén för samhällelig drivkraft. Han kommer att bidra med ett näringslivsperspektiv och internationell erfarenhet.
– Vi kan bidra till att våra samarbetspartners, offentliga såväl som privata, kan arbeta med kunskapsutveckling och kompetensförsörjning på nya och effektivare sätt, säger Marcelo.

Marcelo Milrad har över femton års erfarenhet av samverkan, till stor del inom innovationsområdet. Han ser vikten av att bygga hållbara nätverk som kopplar ihop verksamhetsutveckling och forskning. I slutet av 90-talet arbetade Marcelo vid ett forskningsinstitut i Kista, där han jobbade mycket med industriforskning.

– Jag ser det som en nyttig erfarenhet att jag inte bara har den akademiska delen med mig, utan även ett näringslivsperspektiv som i högre grad fokuserar på målinriktade och produktbaserade resultat. Men det gäller att hitta en bra balans mellan det perspektivet och det akademiska, säger Marcelo.

Marcelo ser också att han kan bidra till universitetets internationella samverkan. Han är mycket aktiv på den internationella arenan, bland annat inom olika FoU-projekt vid CeLeKT (Center for Learning and Knowledge Technologies) där Marcelo samverkar med bland annat universitet som Stanford i USA och Nanyang Technological i Singapore, företag som Intel, samt National Geographic Society.

– Den typen av samverkan hänger ihop med Linnéuniversitetets vision att vara en kreativ och internationell kunskapsmiljö, säger Marcelo.

Tvärvetenskapliga samarbeten en nyckel

Ett sätt för Linnéuniversitetet att profilera sig är att arbeta med innovation och samproduktion på nyare och flexiblare sätt än andra lärosäten, menar Marcelo.

– Vi måste lära oss att hantera framtidens utmaningar på nya sätt, med ny kunskap, nya metoder och nya verktyg. Det är viktigt att hitta formerna för intern samverkan genom tvärvetenskapliga projekt – det kräver nytänkande! Det finns många goda intentioner, men de ställer också krav på nya organisationsformer som anpassar sig efter utmaningarna. Där är vi inte nu, och det är inte på något sätt unikt för Linnéuniversitetet.

Marcelo har länge arbetat med IKT-lärande i olika forskningsprojekt och nätverk, nationellt och internationellt. Exempel på denna typ av projekt är de de som bedrivs inom ramen för CeLeKT samt samarbetsavtalet med it-företaget IST. Marcelo är också en av forskningsledarna för Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA) – en spetsforskningsmiljö med tydligt samverkansfokus.

Vem är Marcelo Milrad?

–  Jag är mycket nyfiken och tycker om nya utmaningar. Jag tycker om att leda, ta initiativ och arbeta med innovation. Som person är jag driven och entreprenöriell, med en passion för det jag gör. Linnéuniversitetet i Småland och jag – vi passar bra ihop, säger Marcelo.

Kommentera (0)