Nyhet

Information kring SPSS / Information regarding SPSS

In English below

Tisdagen den 28/1 kl. 11:00 kommer IT att uppdatera licensservern som tillhandahåller licenser för SPSS. Kortare driftstörningar kommer att förekomma på stationära datorer samt i datorsalar där SPSS används under tiden då uppdateringen görs. Se driftinformation här

Det nya avtalet med SPSS kommer innebära att vi ändrar licensformen för studenter. Denna förändring kräver att vi uppdaterar vår nuvarande licensserver för SPSS. Studenter kommer tilldelas licens via licensserver. Efter uppdateringen är gjord kan vi tillhandahålla SPSS till nya studenter.

// IT-avdelningen

--------------------------------------------

Tuesday, 28/1 at At 11:00, IT will update the license server that provides licenses for SPSS. Shorter disruptions will occur on desktop computers and in computer rooms where SPSS is used during the update. See Operating information here.

The new agreement with SPSS will mean that we change the licensing form for students. This change requires us to update our current SPSS license server. Students will be granted a license through a license server. After the update is done, we can provide SPSS to new students.

//IT-Office

Kommentera (0)