Baltic Sea Region/ Emerging Markets China Day 2019 Kalmar

In English below

Onsdagen den 16/10 hålls konferensen Baltic Sea Region/ Emerging Markets China Day 2019 Kalmar.

Eftermiddagen bjuder på föreläsningar om både kortsiktig och långsiktig utveckling, möjligheter och utmaningar för de baltiska länderna, Ryssland, Kina och Indien - men även Sverige och hela det globala samhället. Vi behandlar även förändringar i samhälle, beteende, vanor och traditioner och vad det har för effekter på företagens strategier.

Tid: 16/10 klockan 12:00-17:00

Plats:  Ma135k, Hus Magna, Kalmar

Kostnadsfritt deltagande!

Läs hela programmet via denna länk

..........................................

Wednesday 16/10 the conference Baltic Sea Region/ Emerging Markets China Day 2019 Kalmar will be held.

During the conference, we look at the short-term and the long-term outlook, opportunities and challenges for the Baltic countries, Russia, China and India - but also for Sweden and the whole global community. This includes also changes in the society, behavior, habits and traditions and their impact on corporate strategies.

Time: 16/10 12:00-17:00

Place: Ma135k, Building Magna, Kalmar

Free admission.

Read the entire programme on this link

Kommentera (0)