24-timmars hackathon med öppen vetenskap som tema / 24h hackathon with open science as a theme

Ett hackathon är ett evenemang där programmerare träffas för att programmera och inspireras av varandra. Ibland under fria former, ibland med bestämda teman eller mål.

6-7 april arrangeras Open.Science.Hack på Linnéuniversitetet av Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA) och nätverk i regionen, bland annat Kodkollektivet, Spiik, WiTech och Vxodev. Temat är öppen vetenskap och tanken är att de olika lagen skall ta sig an utmaningar och data inom olika områden inom DISA.

Detta hackathon är öppet för alla – studenter, doktorander, forskare, yrkesverksamma etc. Läs mer på

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/kalender/2019/open.science.hack/

. .

A hackathon is an event where programmers meet to programme and to be inspired by each other. Sometimes under free forms, sometimes with specific themes or goals.

On 6-7 April, Open.Science.Hack is arranged at Linnaeus University by the Linnaeus University Center for Data Intensive Sciences and Applications (DISA) and networks in the region, including Kodkollektivet, Spiik, WiTech and Vxodev. The theme of the hackathon is open science and the idea is that the different teams will address the challenges and data in different areas within DISA.

This hackathon is open to everyone – students, doctoral students, researchers, professionals etc. Read more at

https://lnu.se/en/meet-linnaeus-university/current/events/2019/open.science.hack/

Kommentera (0)