Föreställningen Att se. Gå två betala för en.

RegionteaternBlekinge/Kronoberg erbjuder oss att gå två personer, men bara betala för en på föreställningen Att se.

Instagram, rörlig reklam, utseendefixering, Tinder och städer där lamporna aldrig slocknar. Världen blir allt mer visuell och lyssnandet är nära nog en bortglömd konstart. Men hur är det för dem som saknar syn – de som måste förlita sig på andra sinnen för att ta sig an världen? Med hjälp av synskadade Växjöbor utforskar vi vad det innebär att se. 

Erbjudandet gäller tre föreställningar i mars.

Vill du ta del av erbjudandet skriv till anita.bolinder@regionteatern.se

Läs mer på Regionteaterns web

Kommentera (0)