Seminarium om mångfaldsperspektiv på barn- och ungdomslitteratur

Välkommen att delta eller presentera din forskning på CHILLL:s internationella seminarium om mångfaldsperspektiv på barn- och ungdomslitteratur!
 
Seminariet kommer att hållas den 26-27 april 2018 på Teleborgs slott.Anmäl ditt deltagande senast den 10 december, eller om du vill presentera din forskning, senast den 15 november. Abstract ska då skickas in senast den 1 januari. Detta gör du genom att maila Malin Alkestrand. Hör också av dig till Malin om du kan tänka dig att hjälpa till med föreberedelser och genomförandet av seminariet.
 
Tanken är att CHILLL ska presentera sin forskning i en internationell kontext via posterpresentationer som vi sätter upp på en speciell "CHILLL-vägg" för att synliggöra vår egen forskning. Det kommer att finnas utrymme att kort presentera sin poster och hittills har vi tre posters på gång, men vi vill gärna visa upp den spännvidd som finns inom CHILLL, så ju fler desto bättre!
 
Hälsningar,
CHILLL-ledningen
genom Hilma
 
Vad är CHILLL?
Centre for Childhood Research in Literature, Language and Learning (CHILLL) samlar forskare inom humaniora som sysslar med forskning om barndom, barnlitteratur, barnfilm, barns språkutveckling och lärande. CHILLL ska även bidra till att utveckla forskning inom lärarutbildningen och utbildningsvetenskap.
 
Hälsningar,
Hilma Olsson
Amanuens på institutionen för film och litteratur
Linnéuniversitetet

Kommentera (0)

Filer