Hör om de senaste rönen inom området biomaterial

Forskarna inom Linnaeus University Centre for Biomaterials Chemistry arbetar med utveckling och tillämpning av material som kan efterlikna och/eller integreras i biologiska system, till exempel människokroppen. Tisdagen den 23 maj på Norrgård i Kalmar kommer forskare inom centret samt inbjudna gäster att ge föreläsningar om våra senaste rön inom detta interdisciplinära forskningsfält. Föreläsningarna är öppna för alla och du kan komma och gå som du vill under dagen.

Hela programmet finns på https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/kalender/2017/lectures-from-linnaeus-university-centre-for-biomaterials-chemistry/

Kommentera (0)