Tjänsteplaneringssystem Retendo

Retendo Academic är det gemensamma tjänsteplaneringssystem som Linnéuniversietetet håller på att införa.

Satsningen på ett gemensamt systemverktyg för tjänsteplanering syftar till att få ett webbaserat och transparent system som ger ett bra stöd i arbetet med att planera och följa upp lärares arbetstid.

För dig som användare

För medarbetaren innebär Retendo att tjänsteplaneringen är tillgänglig via internet på ett överskådligt sätt. Detaljplanering/uppföljning kan delegeras till kursansvariga eller motsvarande vid behov. Varje institution bestämmer själva om medarbetarna ska se hela institutionens planering (lön, frånvaro etc visas dock ej) eller bara sin egen. Planeraren avgör även när planeringen för kommande terminer ska publiceras för den enskilde.

För bästa resultat blir det viktigt att samtliga institutioner gör sitt planeringsarbete vid ungefär samma tid varje termin/år. En tidsplan, i samklang med Ladoks kursplanering, kommer att utvecklas under året.

Inloggning

För att logga in i systemet går du till lnu.retendo.com

Fyll inte i några inloggningsuppgifter, utan klicka endast på den gula SWAMID-knappen, för att logga in med universitetets inloggningssystem.

 

Manualer för personal

Manualer för all personal finns både på svenska och engelska.

Manualer för planerare

Dessa manualer riktar sig till planerare och tar upp olika delar för att kunna hantera personal och uppdrag samt göra en bemanning. Planerare är den eller de personer som gör tjänsteplaneringen på sin institution. Manualerna finns endast på svenska.

Utbildningsmaterial

Vid utbildningar har följande presentation använts för att ge en introduktion till Retendo.

Support

Som planerare använder du e-postadressen retendo@lnu.se för att kontakta systemadministratörerna.

Övrig personal vänder sig till planeraren på sin institution vid behov av hjälp.