Resor

Som arbetstagare har du rätt till ersättning när du för Linnéuniversitetets räkning gör en tjänsteresa. Styrande regler för ersättningarna finns i Villkorsavtalet med koppling till de avdragsgilla (skattefria beloppen) i 12 kap. Inkomstskattelagen, IL, samt lokalt avtal.

Alla anställda fyller i reseräkningen direkt i primula. Inga reseräkningar i papper tas längre emot, enbart för externa (se under bilagor).

Resehandling för tågresor mellan Kalmar och Växjö 2019

På tågresor mellan Växjö och Kalmar ska du visa din resehandling tillsammans med giltigt idkort. Det finns färdigtryckta resehandlingar hos ditt kansli eller hos Infocenter. Du fyller i handlingen och får den underskriven och stämplad av din chef. Läs mer om resehandlingen 2019.

Personsäkerhet vid utlandsresor i tjänsten

HR-avdelningen har tagit fram dokumentet "Utlandsresor i tjänsten. Riktlinjer för personsäkerhet" för att öka din medvetenhet om möjliga risker vid tjänsteresor utomlands. Dokumentet innehåller punkter du kan tänka på innan avresa, under själva resan, och om en kris skulle uppstå. Du hittar dokumentet "Utlandsresor i tjänsten - Riktlinjer för personsäkerhet" här.

När du väljer att köra egen bil i tjänsten gäller följande i vår tjänstereseförsäkring:

2.11 Självriskskydd

Vid skada som inträffar under tjänsteresa med resenärens privata bil eller MC (ej hyrbil) ersätts självrisken i trafik-, delkasko- eller vagnskadeförsäkringen/garantin med sammanlagt högst SEK 6 000, förutsatt -att skadan har reglerats genom bilens försäkring,

  • att skadekostnaden överstiger självrisken samt
  • att självrisken inte kan ersättas av annan.

Kostnader för hyrbil under reparationstiden ersätts inte. Förlust av bonus eller motsvarande ersätts inte.

Håll koll på säkerhetsläget vid utrikesresor

Observera att Utrikesdepartementet (UD) kan avråda från resor till länder eller områden med hänsyn till aktuellt säkerhetsläge. Aktuella uppgifter finns på UD:s webbplats UD avråder från resor Titta också på dokumentet om förberedelser och beredskap i samband med utlandsresor i tjänsten, finns att hitta i högermarginalen "Utlandsresor i tjänsten - Riktlinjer för personsäkerhet".

Observera! Om du bokar din resa via vår resebyrå Lingmerths så har de kontroll på vilka råd som gäller vid aktuellt tillfälle.

Lingmerths bokar våra resor 

Linnéuniversitetet har Lingmerths som leverantör när det gäller bokning av resor. Via Lingmerths kan du själv boka din resa online, via personlig service eller via ett enkelt bokningsformulär.

För att veta mer om Lingmerths som resebyrå, se endan länk.
Läs mer om Lingmerths

För att boka resa, se nedan länk
Boka resa

Tidpunkt för inlämnande av reseräkning

Om arbetsgivaren inte beslutar om något annat, är rätten till förmåner enligt detta avtal för viss månad förfallen om reseräkning inte har getts in inom ett år efter utgången av den månaden. (Villkorsavtalet 10 kap. 11 §).

Frågor?

Har du ytterligare frågor kontakta HR-avdelningen.