Profilprodukter och webbshop

Profilprodukter används i varumärkesbyggande syfte, främst i anslutning till PR-aktiviteter i samband med studentrekryteringen vid lärosätet, i andra kontakter mellan lärosätet och omvärlden samt som presenter eller gåvor vid evenemang.

Som profilvaror räknas alla produkter som någonstans har lärosätets logotyp och/eller symbol applicerad. Behovet av profilprodukter vid Linnéuniversitetet definieras i fyra huvudkategorier: Profilvaror (give aways), gåvor, profilkläder och godis.

Alla universitetsövergripande inköp av profilprodukter hanteras av Kommunikationsavdelningen. Har du synpunkter eller frågor om profilvarusortimentet kan du mejla kommunikationsavdelningen@lnu.se.

Profilvaror säljs till personal och studenter, men även till externa kunder i Linnéuniversitetets webbshop. Enstaka eller ett mindre antal produkter kan även inhandlas i butikerna i Kalmar och Växjö.

Ramavtal

Enligt Linnéuniversitetets ramavtal ska följande leverantörer användas, i fallande ordning (det vill säga, i första hand ska alternativ 1 användas, i andra hand alternativ 2, och i tredje hand alternativ 3).

1. NÖJAB, Kontaktperson: Björn Rydström, 0480-43 04 03
2. Roupéz, Kontaktperson: Frida Andersson, 0470-34 89 93
3. Procurator, Kontaktperson: Ingemar Johansson, 010-60 40 261

Länkar

Lnu:s webbshop
Manual för webbshop