Välkommen till Café Linné

Café Linné är en arena där medarbetare vid Linnéuniversitetet möter universitetsledningen i dialog kring en aktuell fråga. Efter några års paus hälsas du åter välkommen till Café Linné. Vi möts över en fika på plats eller vid din dator.

Tema Utbildningar

Från 5 mars kl 14.30–15.00 från Gallerian K-huset, Växjö.Rektor Peter Aronsson och prorektor Catherine Legrand pratar om  hur forskning och samverkan ska bidra till framtidens utbildningsutbud.

Inbjudan

 

Tema Hållbarhet

Från 20 november kl 14.30–15.00 från Restaurang Zegel i Kalmar.Rektor Peter Aronsson och prorektor Catherine Legrand pratar om hållbarhet på Restaurang Zegel i Kalmar.

 

Inbjudan

 

Tema Nytänkande ledarskap

Från 31 oktober kl 14.30–15.00 från Restaurang Kristina i Växjö. Du möter rektor Peter Aronsson kring Tema nytänkande ledarskap. Vad tänker du kring ett nytt ledarskap vid Linnéuniversitetet?

Inbjudan

 

Frågor till Café Linné

Här hittar du tidigare frågor med svar