diplomrulle

Avslutningshögtid avancerad nivå

Avslutningshögtiden på avancerad nivå vid Linnéuniversitetet är för de studenter som avslutar eller har avslutat in ett- eller tvååriga utbildning på avancerad nivå läsåret ht2019/vt2020. Högtiden äger rum i maj eller juni.

Linnéuniversitetets avslutningshögtid på avancerad nivå hålls i Kalmar fredagen den 29 maj 2020 och i Växjö onsdagen den 3 juni 2020. Vilken högtid man som student går på beror på vilken stad utbildningen är knuten till.

För att få delta vid Avslutningshögtiden på avancerad nivå måste du ha avslutat eller ska avsluta din ett- eller tvååriga utbildning på avancerad nivå vid Linnéuniversitetet under det pågående läsåret.

Kontaktuppgifter

Kommunikationsavdelningen har uppdraget att inom universitetet samordna, planera och genomföra avslutningshögtid avancerad nivå.

Har du frågor om Avslutningshögtid avancerad nivå är du välkommen att kontakta:

Cecilia Brandel, Kommunikationsavdelningen
Telefon: 0772-28 80 00
E-post: avslutningshogtid_AT_lnu.se

Länkar

Anmälan

Anmälan öppnar i februari 2020. Sista dag att anmäla sig är den 14 april 2020.