Doktorshattar

För dig som arbetar på fakultet

Nästa Akademiska högtid vid Linnéuniversitetet hålls i Kalmar fredagen den 31 januari 2020. Vid högtiden promoveras nya doktorer och hedersdoktorer och nya professorer installeras. Priser och medaljer delas också ut.

Översiktlig tidsplan

För dig som är dekan/prodekan eller arbetar med Akademisk högtid på fakulteterna.

2019

Pågående

Hedersdoktorer och deras kontaktpersoner utses. Se dokumentet "Riktlinjer för utnämning av hedersdoktorer". Att vara kontaktperson innebär att ha all kontakt med och ta hand om allt praktiskt inför hedersdoktorns besök.

30 september

Fakulteten lämnar in förslag på fem externa gäster till bjudlistan. Dessa gäster ska vara av betydelse för fakulteten. Till externa gäster räknas även gästprofessorer anställda på < 20%.

21 oktober

Informera kommunikationsavdelningen om vilka som utsetts till hedersdoktor så snart hedersdoktor tackat ja till utnämningen, men senast måndagen den 21 oktober.

Vecka 43

Inbjudningar till högtiden skickas

25 oktober

Ringar och hattar till hedersdoktorer beställs. Skicka ett mail till akademiskhogtid_AT_lnu.se med uppgifter om ringmått, hattmått, foto, namn på kontaktperson för hedersdoktorn, samt motiveringen, i god tid innan!

31 oktober > nytt datum: 12 november

Nomineringar till förtjänsttecken ska vara klara. Se bifogade riktlinjer.

29 november

Sista dag att ansöka om doktorsexamen respektive tacka ja till anställning som professor för att promoveras eller installeras 2020.

6 december

Sista dag för anmälan till högtiden.

13 december

Promotorer ska vara utsedda: dekan eller prodekan. Skicka uppgifterna till akademiskhogtid_AT_lnu.se

2020

Vecka 5

Installationsföreläsningar hålls på fakulteterna. Tisdagen den 28 januari i Kalmar och onsdagen den 29 januari i Växjö. Ordnas i samråd med kommunikationsavdelningen.

Repetition och diplomskrivning för promotorer:
Lämna huvudmått för lagerkrans, utprovning av talar.

Fredag 31 januari

Akademisk högtid äger rum i Kalmarsalen i Kalmar.

Mer information

Kommunikationsavdelningen ansvarar för att samordna arbetet inför högtiden.
För mer information om arbetet med Akademisk högtid gå in på Medarbetare/Att arbeta vid Lnu/Evenemang/Akademisk högtid

Kontakt:
Kommunikationsavdelningen
Telefon: 0772-28 80 00
E-post: akademiskhogtid_AT_lnu.se