Rektorsprocessen 2017

Här visar vi information om rekryteringsprocessen kring ny rektor på Linnéuniversitetet.

20 september
Regeringen har utsett Peter Aronsson till rektor för Linnéuniversitetet för perioden 1 oktober 2017 till och med 30 september 2023.

8 juni
Universitetsstyrelsen beslutade att föreslå regeringen att förordna Peter Aronsson som rektor för Linnéuniversitetet. 

3 april
Kandidater till hörande
Nu är det klart att det blir tre kandidater i rektorsprocessen som kommer att gå till hörande den 12 april
· Birgitta Bergvall-Kåreborn, professor i informatik och prorektor vid Luleå tekniska universitet
· Mats Tinnsten, professor i maskinteknik och prorektor vid Mittuniversitetet
· Peter Aronsson, professor i historia och prorektor vid Linnéuniversitetet

28 mars
Hörandegrupper finns nu ute. Längst ner på sidan hittar du dokumentet med alla grupper. Kontakta din representant snarast om du har något du vill framföra!

24 mars
Vid möte den 16 februari 2017 fastställde universitetsstyrelsen processen för rekrytering av rektor, liksom en reviderad tidplan. Nedan visas en förenklad tidsplan om processen som pågår från december till juni. Längst ner på sidan hittar du en detaljerad tidsplan.

Utifrån rekryteringsprocessen har styrelsens ordförande beslutat att utse Lena Fritzén och Bo Bergbäck att vara processtöd till rekryteringsgruppen och i hörandeprocessen.

Noteras också att det finns ett beslut om regeringen har utsett Peter Aronsson som vikarierande rektor samt ett beslut om att utse Catherine Legrand till vikarierande ställföreträdande rektor. Längre ner hittar du även Kravprofilen och rekryteringsprocessen i sin helhet.

Mer information inför hörandet kommer i början av april.

Här hittar du även information om Rekryteringsgruppen.

Rektorsprocessen