Universitetsbyggnad

Lokal- och serviceavdelningen

Lokal- och serviceavdelningen (LOS) är en avdelning inom den gemensamma förvaltningen och ansvarar för lokalplanering, lokaladministration, lokalvård, vaktmästeri, post, copycenter, butik, infocenter och växel. Avdelningen har fyra sektioner som du kan läsa mer om under rubriken Sektioner i vänstermenyn.

 

Lokal- och serviceavdelningens ledning

Avdelningschef: Hans Tunér

Sektionschef lokalplanering: Vakant
Direkt 0470-76 74 19
Mobil 0722-10 76 14

Sektionschef lokalvård: Annika Magnusson
Direkt 0470-70 88 01
Mobil 0706-00 88 01

Sektionschef vaktmästeri/post: Malin Sunesson
Direkt 0480-44 60 21
Mobil 0702-51 31 20

Sektionschef infocenter: Sara Carlsson
Direkt 0470-70 85 39

Ekonom: Sabina Bengtsson
Budget, uppföljning, ekonomiska modeller, prognoser, hyresavtal

Ekonomihandläggare: Lise-Lotte Svensson
Bokföring, internfakturering, externfakturering, distributör av fakturor
0480-44 67 97

.