Tegelhus på Campus i Växjö

Fakulteten för konst och humaniora

Fakulteten för konst och humaniora är en av Linnéuniversitetets fem fakulteter. Vi erbjuder en personlig, flexibel och internationell kunskapsmiljö. Tillsammans skapar vi en kreativ mötesplats som präglas av närhet, öppenhet och delaktighet mellan lärare och studenter.

Vid vår fakultetet studerar ca 3 700 helårstudenter. I dagsläget erbjuder vi 15 utbildningsprogram på grundnivå inom områdena design, konst och musik, kultur och samhällsvetenskap samt språk och journalistik. I vårt utbud finns också ca 500 fristående kurser, 3 magisterutbildningar och 3 masterutbildningar.