Tegelhus på Campus i Växjö

Fakulteten för konst och humaniora

Fakulteten för konst och humaniora är en av Linnéuniversitetets fem fakulteter. Vi erbjuder en personlig, flexibel och internationell kunskapsmiljö. Tillsammans skapar vi en kreativ mötesplats som präglas av närhet, öppenhet och delaktighet mellan lärare och studenter.

Vid vår fakultetet studerar ca 3 700 helårstudenter. I dagsläget erbjuder vi 14 utbildningsprogram på grundnivå inom områdena design, konst och musik, kultur och samhällsvetenskap samt språk och journalistik. I vårt utbud finns också ca 600 fristående kurser och 8 utbildningar på avancerad nivå.