Praktik för nyanlända och funktionsnedsatta

Regeringen har beslutat att ge myndigheter i uppdrag att under 2016-2018 ordna praktikplatser för nyanlända arbetssökande samt personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

– Detta är verkligen en angelägen sak, förklarar vikarierande rektor Peter Aronsson. Vi vill ställa upp så gott vi kan för våra medmänniskor och har mycket att lära av människor med olika bakgrund för att utveckla vår verksamhet. 

Eva Fransson, personalavdelningen, kommer att vara sammanhållande i arbetet och vara universitetets kontakt med Arbetsförmedling i Kalmar och Växjö, Arbetsgivarverket och Statskontoret.

Vad är syftet med praktiken?

För nyanlända syftar praktiken till att utveckla kunskaperna i svenska, få ett ökat nätverk samt få kunskap om arbete på statliga myndigheter. Praktiken ska kunna kombineras med andra insatser till exempel utbildning i svenska för invandrare. Personerna ska vara inskrivna hos Arbetsförmedlingen och ha uppehållstillstånd.

För personer med funktionsnedsättning syftar praktiken till att praktikanterna ska få erfarenhet av arbete inom statliga myndigheter.

Vad ska universitetet göra?

Universitetet har skyldighet att ta emot praktikanter och ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen.

Vad gäller för praktikanterna?

Vanligtvis är praktikanten inne tre plus tre månader (max sex månader) på heltid eller deltid. Praktikanterna är inte anställda och omfattas inte av universitetets avtal. De får ersättning via Arbetsförmedlingen och är försäkrade via Kammarkollegiet. Men den aktuella chefen har arbetsmiljöansvaret för praktikanterna. Den som ska vara handledare eller kontaktperson ska ha avsatt tid i sin tjänstgöringsplan till detta.

Vill du ha en praktikant?

Fyll i den kompetensprofil som finns bifogad. Tänk på att ju tydligare du är med önskemål om kompetens och beskrivning av arbetsuppgifter, desto lättare och mer kvalitativ kan matchningen bli. Din chef ska sedan skriva under kompetensprofilen. Skicka därefter den till din HR-partner (HR) vid HR-avdelningen. De skickar den i sin tur vidare till Arbetsförmedlingen som gör matchningen och tar fram praktikanter.

Arbetsförmedlingen kontaktar kontaktpersonen och som bokar ett möte med Arbetsförmedlingens handläggare, den blivande praktikant och universitetets kontaktperson. Därefter fattar man beslut om praktik. I beslutet ingår bland annat uppgifter om omfattning, schema, arbetsuppgifter samt start- och slutdatum.

När praktikanten startar ska hen få introduktion av en handledare. Praktikanten kan behöva introduceras till olika områden och system. Det kommer även att bli en universitetsgemensam introduktion för denna grupp.

Vill du veta mer?

Se dokumenten som finns som bilaga på den här sidan.
Länk till Arbetsgivarverket  

Kontakta din HR-partner om du vill få in en eller flera praktikanter eller om du har fler frågor.