Utmärkelser

Förtjänsttecken/Nit och redlighet

Normalt krävs det 30 års statlig anställningstid för att en arbetstagare ska kunna tilldelas utmärkelsen för Nit och redlighet i rikets tjänst (NOR). Om arbetstagaren går i pension kan NOR dock delas ut om arbetstagaren kan räkna 25 års statlig anställningstid vid avgången. Med pension avses ålderspension och annan egenpension, till exempel sjukpension enligt statliga pensionsbestämmelser. Enligt Arbetsgivarverkets uppfattning kan även avgång med förtida uttag från 61 års ålder enligt PA-16 jämställas med pension.

Den som tilldelas NOR  får välja mellan ett herrarmbandsur eller damarmbandsur av guld, en kristallskål/konstglas från Orrefors Kosta Boda eller en guldmedalj.

Vid frågor och hjälp med beräkning av anställningstid hör av dig till din HR-partner vid HR-avdelningen.