Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning (BHU)

Den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen ges som uppdragsutbildning för lärare, doktorander, bibliotekarier och IKT-pedagoger anställda vid Linnéuniversitetet.

Utbildningen har 30 platser per kursstart och annonseras via Medarbetare. Antagning till forskarutbildning och/eller anställning vid Linnéuniversitetet ger förtur till kursen. 

Kursbeskrivningar 

Den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen består av tre kurser som ges både på svenska och engelska. Kurserna utgör en progression och ska läsas i ordning. 

Lärandets juridik,  3 hp (2PE30U)

I kursen presenteras och diskuteras nationella och lokala regelverk och dokument som är av relevans för utbildningens genomförande (kursplan, examinator/ examination, kursvärdering etc), betydelsen av myndighetsutövning för lärares arbetsuppgifter, lärares yrkesetiska codex, samt upphovsrättsliga frågor.

Undervisning och lärandeprocesser, 7 hp (4PE32U)

I kursen behandlas olika sätt att arbeta med kursdesign från idé till examination och bedömning samt kursdesignens betydelse för studerandens lärprocesser. I kursen introduceras olika pedagogiska verktyg för måluppfyllelse och examination, studentaktiva arbetssätt, kommunikation med studeranden (orientering och förväntningar), samt mötet med studerande med olika bakgrunder och behov. Kursen baseras på aktuell teoretisk och empirisk forskning inom området.

Didaktiskt utvecklingsarbete, 5 hp (4PE33U)

Kursen lägger fokus vid villkor för måluppfyllelse som interaktion och samspel i en pedagogisk praktik med koppling till studentaktivitet, genomströmning och kompetensutnyttjande. Kursen tar sin utgångspunkt i kompetensutveckling som direkt kopplat till egen undervisningspraktik. Kursen ges våren 2019.

 

Schema hösten 2019

 

Lärandets juridik,  3 hp (2PE30U)

 

Detta är den första kursen inom Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning (BHU). Observera att kursen enbart ges på engelska under hösten 2019. Kursen planeras att ges på svenska hösten 2020.

Undervisning och lärandeprocesser, 7 hp (4PE32U)

 

Detta är den andra kursen inom Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning (BHU). Observera att kursen enbart ges på engelska under hösten 2019. Kursen planeras att ges på svenska hösten 2020.

 

Se engelsk webbsida

 

Anmälan

Anmälan till Lärandets juridik (2PE30U) är nu stängd.