Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning (BHU)

Den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen ges som uppdragsutbildning för lärare, doktorander, bibliotekarier och IKT-pedagoger anställda vid Linnéuniversitetet.

Utbildningen har 30 platser per kursstart och annonseras via Medarbetare. Antagningen sker genom att varje institution prioriterar sina ansökare. Lektor med tidsbegränsad anställning ges företräde.

Kursbeskrivningar 

Den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen består av tre kurser som ges både på svenska och engelska. Kurserna utgör en progression och ska läsas i ordning. 

Lärandets juridik,  3 hp (2PE30U)

I kursen presenteras och diskuteras nationella och lokala regelverk och dokument som är av relevans för utbildningens genomförande (kursplan, examinator/ examination, kursvärdering etc), betydelsen av myndighetsutövning för lärares arbetsuppgifter, lärares yrkesetiska codex, samt upphovsrättsliga frågor.

Undervisning och lärandeprocesser, 7 hp (4PE32U)

I kursen behandlas olika sätt att arbeta med kursdesign från idé till examination och bedömning samt kursdesignens betydelse för studerandens lärprocesser. I kursen introduceras olika pedagogiska verktyg för måluppfyllelse och examination, studentaktiva arbetssätt, kommunikation med studeranden (orientering och förväntningar), samt mötet med studerande med olika bakgrunder och behov. Kursen baseras på aktuell teoretisk och empirisk forskning inom området.

Didaktiskt utvecklingsarbete, 5 hp (4PE33U)

Kursen lägger fokus vid villkor för måluppfyllelse som interaktion och samspel i en pedagogisk praktik med koppling till studentaktivitet, genomströmning och kompetensutnyttjande. Kursen tar sin utgångspunkt i kompetensutveckling som direkt kopplat till egen undervisningspraktik. Kursen ges våren 2019.

Schema hösten 2018

 

Undervisning och lärandeprocesser, 7 hp (4PE32U) på svenska:

 

Samtliga kurstillfällen är examinerande, förutom första tillfället 12 november.

Datum Tid Plats

Vecka 45

Individuell förberedelse inför träff 1
(obligatorisk)

MyMoodle

12 nov

09:30-15:00

B220, Sjöfartshögskolan, Kalmar

27 nov

09:30-15:00

K2054, Växjö

11 dec

09:30-15:00

B221, Sjöfartshögskolan, Kalmar

1 feb

09.30-15.00

Växjö

 

Schema våren 2019

 

Lärandets juridik,  3 hp (2PE30U) på svenska:

 

23 januari, kl. 09:30-15.00, Växjö
7 februari, kl. 09.30-15.00, Kalmar
14 februari, kl. 09.30-15.00, Växjö

 

Anmälan

Anmälningsformuläret till Lärandets juridik (2PE30U) är nu öppet. Anmäl dig senast den 16 december.

Anmälan