Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning (BHU)

Den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen ges som uppdragsutbildning för lärare, doktorander, bibliotekarier och IKT-pedagoger anställda vid Linnéuniversitetet.

Utbildningen har 30 platser per kursstart och annonseras via Medarbetare. Antagningen sker genom att varje institution prioriterar sina ansökare. Lektor med tidsbegränsad anställning ges företräde.

Kursbeskrivningar 

Den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen består av tre kurser som ges både på svenska och engelska. Kurserna utgör en progression och ska läsas i ordning. 

Lärandets juridik,  3 hp (2PE30U)

I kursen presenteras och diskuteras nationella och lokala regelverk och dokument som är av relevans för utbildningens genomförande (kursplan, examinator/ examination, kursvärdering etc), betydelsen av myndighetsutövning för lärares arbetsuppgifter, lärares yrkesetiska codex, samt upphovsrättsliga frågor.

Nästa kurstillfälle planeras till hösten 2019. Då går kursen på engelska. Intresseanmälan kan göras via mail till Ann-Louise Larsson.

Undervisning och lärandeprocesser, 7 hp (4PE32U)

I kursen behandlas olika sätt att arbeta med kursdesign från idé till examination och bedömning samt kursdesignens betydelse för studerandens lärprocesser. I kursen introduceras olika pedagogiska verktyg för måluppfyllelse och examination, studentaktiva arbetssätt, kommunikation med studeranden (orientering och förväntningar), samt mötet med studerande med olika bakgrunder och behov. Kursen baseras på aktuell teoretisk och empirisk forskning inom området.

Didaktiskt utvecklingsarbete, 5 hp (4PE33U)

Kursen lägger fokus vid villkor för måluppfyllelse som interaktion och samspel i en pedagogisk praktik med koppling till studentaktivitet, genomströmning och kompetensutnyttjande. Kursen tar sin utgångspunkt i kompetensutveckling som direkt kopplat till egen undervisningspraktik. Kursen ges våren 2019.

 

Schema våren 2019

 

Didaktiskt utvecklingsarbete, 5 hp (4PE33U)

 

Didaktiskt utvecklingsarbete är den tredje och sista delkursen i den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen.

Kursen består av tre seminarier och individuell handledning. Du kan vid behov välja att delta i den engelska gruppens seminarier.

 

Datum för seminarier:

Seminarium 1 - på svenska
27 februari, 09.30-12.00, Växjö – K1213

Seminarium 1 - på engelska
1 mars, 09.30-12.00, Växjö – H1411

 

Seminarium 2 - på svenska
6 mars, 09.30-12.00, Kalmar – Ma220

Seminarium 2 - på engelska
8 mars, 09.30-12.00, Växjö - H1411Seminarium 3 - på svenska
26 mars, 09.30-12.00, Växjö – K2054

Seminarium 3 - på engelska
28 mars, 13.00-15.15, Växjö – H1412


 

Anmälan

Anmälan till Didaktiskt utvecklingsarbete (4PE33U) är nu stängd. För sen anmälan, kontakta Ann-Louise Larsson via mail.