Kunskapsmiljöer Linné

Medarbetare och studenter vid Linnéuniversitetet formar framtiden genom att skapa kreativa kunskapsmiljöer som förenar djupa akademiska ämneskunskaper med förmåga att lösa samhällsutmaningar.

Linnéuniversitetet fortsätta att utvecklas som ett attraktivt lärosäte som möter samhällsutmaningar med kunskap i miljöer som integrerar utbildning, forskning och samverkan – kunskapsmiljöer. Tankarna fanns med i universitetets visions- och strategidokument En resa in i framtiden 2015-2020 redan när universitetet bildades. Nu har vi kommit en bit på vägen med första beslut om kunskapsmiljöer i början av 2019.

Resan mot Kunskapsmiljöer Linné

Redan när Linnéuniversitetet bildades fanns tankarna kring kunskapsmiljöer med. Då som en del av vision och strategier, nu är processen igång mot första beslut. 

  1. 2009 bildades Linnéuniversitetet och arbetet med kunskapsmiljöer startade i form av en Vision och strategi.
  2. December 2017 tog universitetsstyrelsen ett mer konkret steg i universitetets Verksamhetsplan och budget 2018-2020. I den uppmanas alla fakulteter och avdelningar att "stärka, möjliggöra och identifiera spirande, mogna och framstående kunskapsmiljöer". 
  3. Maj 2018 fattar rektor beslut om arbetsgång för inrättande av kunskapsmiljö Linné med tydligare ramar
  4. Under vår/sommar 2018 började arbetet med den första omgången kunskapsmiljöer. med idéförslag, mässa, ansökan och beslut. Under kommande treårsperiod etableras ytterligare kunskapsmiljöer i flera omgångar.