Ladok för Linnéuniversitetet

Ladok är ett nationellt studiedokumentationssystem som används av de flesta universitet och högskolor i Sverige. Systemet används bland annat för uppföljning av studieresultat, säkra studenters rättssäkerhet, ekonomisk resursfördelning samt föra statistik. Ladok ingår i förvaltningsobjektet Studieadministration. Objektägare är Marie Brorsson och förvaltningsarbete är Jirina Fahlén Jonsson. Se Studieadministration för mer information.

Support och frågor:ladok_AT_lnu.se

För att du ska kunna arbeta i Ladok behöver du fylla i ansvarsförbindelsen för Ladok.

Inloggning till Ladok på webb


Ladokutbildning

Ladokutbildningen är en Internetbaserad utbildning för personalen vid Linnéuniversitetet. Materialet är än så länge ett testmaterial. Vi tar gärna emot era synpunker.

För att genomföra Ladokutbildningen:

  • Gå till Ladokutbildning
  • Ange ditt vanliga användarnamn och lösenord
  • Klicka på **Nämnder och projektplatser**
  • Välj Ladokutbildning
  • Ange Kursnyckel ladok
  • klicka på Kopla mig


På Studerandeavdelningen är det vi som arbetar med Ladok:

Jirina (Nina) Fahlén Jonsson, Ladokansvarig - ankn 6989 / mobil 0725-236611
Birger Nilsson - ankn 8545
Caroline Behnke - ankn 8543
Hampus Delborn - ankn 6054
Madeleine Andrén - ankn 6111 (Tjänsledig under 2016/2017)

Gå med i Ladokgruppen för att få meddelande om ny funktionalitet och driftinformation.