Ladok för Linnéuniversitetet

Alla meddelanden till Ladokanvändare kommer i fortsättningen att visas här till höger i Meddelanderutan. Du måste själv bevaka denna sida. Du kan också följa informationsflödet via Ladokgruppen.

Support och frågor: ladok_AT_lnu.se
Denna adress är en supportadress som du ska använda om du har frågor eller synpunkter som rör Ladok.

På Studerandeavdelningen är det vi som arbetar med Ladok:
Monica Johansson
(funktionsansvarig) - ankn 6053
Birger Nilsson - ankn 8545
Jirina (Nina) Fahlén Jonsson - ankn 6989
Caroline Behnke - ankn 8543
Madeleine Andrén - ankn 6111
Hampus Delborn - ankn 6054