News

Test av brandlarm i hus Vita 27/3 / Test of fire evacuation alarm in building Vita 27 March

In English below

Fredag 27/3 kommer Intea/Elbolaget att testa brandlarmet igen.
Det kommer att ljuda till och från mellan 07:00 och 09:00. Både sirener och talande larm kommer att testas. Under denna tid kommer även kontroll av styrning av hissar, fläktar och dörrar att genomföras, och filter i ventilationssystemet kommer att bytas ut.

Under denna tid skall man ej använda sig av t.ex. dragskåp då dessa plötsligt kan sluta att fungera. Hissarna kan man använda men man skall veta att de helt plötsligt kan gå ner och ställa sig på bottenvåningen. Branddörrar som står uppställda kommer att slå igen.

De kommer även under dagen testa gasol, acetylen, syrgas och heliumlarm, men endast lokalt vid rummen. Vid dessa tester kommer vi försöka hålla nere ljudnivån genom att skärma av.

Då väldigt lite personal och kontaktpersoner finns på plats i huset så kommer tekniker från FHL att följa med och hjälpa till med dessa kontroller, och släppa in där det behövs. Vi kommer såklart att informera och kolla av med de som är på plats om detta är ok, om inte så bestämmer vi tidpunkt för nytt tillfälle.

Vi hoppas på er förståelse för detta och att det inte ställer till något obehag.

Om ni har frågor eller funderingar om detta så tveka inte att höra av er till anders.mansson@lnu.se.

-------------------------------------------------------------------------------------------

On Friday March 27th Intea/ Elbolaget will carry out tests of the fire evacuation alarm again. The alarm will sound on and off between 07:00 and 09:00. Both sirens and speech alarms will be tested.

During this time, checks will also be carried out of the control systems for elevators, fans, and doors, and filters in the ventilation system will be replaced.

During this time, you should not use eg. fume cupboards as these may suddenly stop working. You can use the elevators but should be aware that they may suddenly go down to the ground floor. Fire doors that have been opened will be shut again.

During the day, tests will also be carried out of the gas, acetylene, oxygen and helium alarms, but only locally at the rooms. During these tests, we will try to keep the sound level down by shielding.

As there is very little staff and contact persons in the building, FHL technicians will help with these checks and assist when needed. We will, of course, inform and check with those who are in place if this is ok, if not we will decide on a new time.

We hope that you show understanding and that this does not cause any discomfort.

If you have any questions or concerns about this, do not hesitate to contact anders.mansson@lnu.se.

Comment (0)