News

Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI) har ersatt årlig kontrolluppgift / Employer’s declaration on an individual level (AGI) has replaced annual statement of earnings and deductions

In English below

Från och med den 1 januari 2019 gäller Skatteverkets nya regler för arbetsgivardeklaration och kontrolluppgifter. Det innebär att de årliga kontrolluppgifterna har ersatts av ett nytt system med redovisning av ersättning och skatteavdrag sker på individnivå varje månad via arbetsgivardeklarationen (AGI).

Vilka uppgifter som är skickade till Skatteverket kan man se på lönebeskeden i Primula och på Skatteverkets hemsida via ”Mina sidor”.

-----------------------------------------------------------------------------------------

As of 1 January 2019, The Swedish Tax Agency’s new regulations for employer’s declaration and statement of earnings and deductions apply. This means that the annual statement of earnings and deductions has been replaced by a new system where earnings and tax deductions are reported monthly on an individual level through the employer’s declaration (AGI).

You can see what data has been sent to the Swedish Tax Agency on your pay slip in Primula and on the Swedish Tax Agency’s website via “Mina sidor”.

Comment (0)