Nyhet

Länk till Webinar Linné idag kl 14.30 - tyck till om hur Vision 2030 ska förverkligas

Film inbjudan

In English below

Istället för Café Linné 19/3 och 26/3 med avspark jubileumsåret som  ställdes in bjuder vi in till Webinar Linné med möjlighet att tycka till om målsättningarna för 2025.

 

Välkommen in i Webinar Linné idag, torsdag 26 mars kl 14:30-15:15 (länk till Zoom-webinar)

  • Mötet sker i Zoom Webinar. Där är du som deltagare med utan bild och ljud.
  • Om du går in via länken redan nu står det att det börjar redan kl. 14.00 men mötet börjar först vid 14.30. 
  • Vi vill ändå ha dina frågor och synpunkter. Välkommen att ställa dem i QA-funktionen inne i Zoom. Mer information får du när vi startar mötet.  
  • I chatten kan du interagera med dina kollegor. Vill du vara säker på att vi ser din fråga, ställ den i QA!

 

Rektor Peter Aronsson bjuder in till Café Linné (som nu ersätts med Webinar Linné) om att arbeta fram målsättningar för 2025, se filmen (drygt 1 min). 

Nu finns förslag på målsättningar för 2025, delmålen på resan mot Vision 2030. Vid Webinar Linné presenterar universitetets ledning hur det är tänkt såhär långt. Dina synpunkter och förslag på målformuleringar och indikatorer för uppföljning behövs!

Lämna synpunkter på annat sätt

Du kan också skicka dina reflektioner och synpunkter på mål 2025, individuellt eller i grupp till universitetsledningens kansli, Gunn Jensen, senast fredagen den 27 mars.

Målsättningarna ska beslutas av universitetsstyrelsen den 16 april och ligger sedan till grund för verksamhetsplaneringen inför 2021 som börjar nu i höst.

-----------------------------------------------------------

Café Linné 26/3 goes digital – welcome to Webinar Linné and give your opinion on how Vision 2030 will be realized 

Café Linné March 19 and 26 were with kick off of the anniversary year were cancelled. Instead we welcome you to Webinar Linné and the opportunity to give your opinions and suggestions on the formulation of the targets applying to 2025. 

Transcription of video:

”Linnaeus University's new vision is to put knowledge in motion for a sustainable social development. We are already doing an incredible amount of work in this area. But it is not done by itself. We have to specify what we mean by that. We must set goals.

Now we are trying, together with you, to set the goals we are aiming for until 2025. When we have formulated them, there should not be too many. Once we have formulated them well, we also know how we can follow up if we move in the right direction. That is why we need to present how we have thought this far for you. And also get your input on whether we have thought correctly, your suggestions on how the goals can be formulated and what indicators we should work with.

So you are warmly welcomed to the Café Linné, which we will be holding now in March, to both listen and bring your input from your experiences. How can we best realize the vision of Linnaeus University. Welcome!”

 

The university’s management has now worked out a proposal on goals for 2025 and these goals are sub-targets on our journey towards Vision 2030. The university’s management will present the work so far at Webinar Linné. Your opinions and suggestions on target formulations and indicators for follow-up are needed!

Send in your viewpoints

You can also send your reflections and comments on goals for 2025, individually or in groups to the University Management Office, Gunn Jensen, no later than Friday, March 27.

The objectives will be decided by the University Board on April 16 and then form the basis for the business planning for 2021, which begins this autumn.

 

Kommentera (0)