News

Vi söker forskare från olika ämnen med skilda perspektiv på coronaviruset / We are looking for researchers from different fields of subject who can contribute with different perspectives on the coronavirus

In English below

Coronaviruset påverkar livet nu och i framtiden inom alla ämnen och områden. Kommunikationsavdelningen arbetar med att ställa samman en lista till media med tips på forskare som kan kommentera coronaviruset, ur olika aspekter och med olika perspektiv. Forskare med ett medicinskt perspektiv, givetvis, men vi söker även dig som kan betrakta viruset och dess följder ur andra synvinklar: ekonomi, psykologi, statsvetenskap, skolans digitalisering, matematik, freds- och utvecklingsstudier är bara några av många exempel. 

Är du en av dem vars expertis och forskning kan tillämpas på coronaviruset, dess påverkan och dess följder på ett eller annat sätt? Mejla ditt namn, din titel och ditt ämne, ett telefonnummer som du kan nås på samt 1-2 meningar som beskriver ditt kunskapsområde och dess relevans till joachim.levin@lnu.se

Vi ber att du hör av dig senast tisdag 24 mars eftersom vi planerar att gå ut med listan till media i mitten av veckan, men vi kommer att komplettera listan efter hand så mejla även om du inte ser detta inlägg innan dess. 

Vi ser fram emot att höra av dig!

------------------------------------------------------------------------------------------

The coronavirus affects our lives now and in the future, within all fields of subject and all areas. The Communications Office is compiling a list to media with tips on researchers who can comment on the coronavirus and its different aspects from different perspectives. Naturally, researchers with a medical perspective, but also researchers who can comment on the virus and its consequences from other points of view: economy, psychology, political science, digitisation of school, mathematics, peace and development studies, to name just a few examples.

Is your expertise and your research applicable on the coronavirus, its impact and its consequences in one way or another? Send an email with your name, title and field of subject, a phone number on which you can be reached, and 1–2 sentences describing your area of expertise and its relevance to joachim.levin_AT_lnu.se.

We kindly ask you to get in touch by Tuesday 24 March at the latest since we are planning to send the list to media during this week. However, we will make additions to the list on a continuous basis so do not hesitate to contact us in case you do not see this post until after 24 March.

Looking forward to hearing from you!

Comment (2)

  1. Jag har många funderingar och följer utvecklingen noggrant, bl.a. vad det innebär för framtiden i många avseenden som gäller värderingar, föränderlighet, innovation, global mot nationell, auktoritet i staten osv. Jag är inte redo att utsätta mig för media men söker andra som har lust att bolla tankar i början av april.

     

  2. Vi vet ingenting om hur saker och ting ser ut framöver, men det vore utan tvekan en intressant idé att samla dig och några till från olika ämnen till en diskussion i någon form.