Nyhet

IT-supporten satsar på digital-online support / Our IT support invests in web-based online support

In English below

För att möta de nya utmaningarna med studenter och anställda på distans kraftsamlar IT-avdelningen sina resurser för att leverera ett fullgott stöd via en ny digital supportkanal. Här kan du få råd och stöd via telefon, chatt eller videomöte. Den nya supportkanalen öppnar upp måndagen den 23 mars.

Samtidigt stänger de bemannade IT-diskarna på universitetet och vid behov kan man istället boka tid för ett fysiskt möte för att få hjälp med sin dator eller andra IT-relaterade frågor. 

Kontakta oss

Skapa nytt ärende, se dina ärenden eller gör en beställning

Telefon: 0480- 44 67 00

Digitalt-supportrum:  https://lnu-se.zoom.us/my/lnusupport eller starta Zoom  och gå till rummet lnusupport.

Öppettider

Telefontid och Digitalt supportrum

Måndag - Onsdag: 8-16

Torsdag: 8-15

Fredag: 8-16

 

Mer information:

https://medarbetare.lnu.se/medarbetare/stod-och-service/it-och-support/

------------------------------------------------------------------------------------------

In order to meet the new challenges with students and members of staff working at a distance, the IT Office now musters its resources to deliver sufficient support via a new web-based support channel. You can get advice and support via phone, chat or video meeting. The new support channel opens on Monday 23 March.

This means that the staffed IT support desks at the university close. If needed, it is possible to book an appointment for a physical meeting to get help with your computer or other IT-related issues.

Contact us

Create a new case, view your cases or place an order

Phone: 0480-44 67 00

Digital support room: https://lnu-se.zoom.us/my/lnusupport or start Zoom and go the room lnusupport.

Opening hours

Phone hours and Digital support room

Monday–Wednesday: 8–16

Thursday: 8–15

Friday: 8–16

 

More information:

https://medarbetare.lnu.se/en/medarbetare/support-and-service/IT_Support/?l=en

Kommentera (1)

  1. Notera att man i Zoom först kommer till ett "väntrum". Mötesvärden släpper sen in dig och placerar dig och teknikern i ett särskilt rum.