News

IT-stöd för dig som jobbar hemifrån / IT support for members of staff who work from home

In English below

Nu är det många av oss som sitter hemma och jobbar. Frågor som dyker upp kan vara:  Hur hittar jag mina filer på P:? Hur fixar jag e-möten? Hur kommer jag åt Agresso? 

Det finns hjälp! På nedan sida finns tips och stöd för att underlätta för dig som jobbar hemifrån.

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Organisation/forvaltning/it-avdelningen/arbeta-pa-distans-utanfor-linneuniversitetet/

För dig som håller på att lägga om undervisningen till digital form finns stöd och tips här:
https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Organisation/universitetsbibloteket-organisation/akademiskt-lararskap/stalla-om-till-natbaserade-undervisningsformer/

Sidorna byggs just nu på och mer information kommer.

----------------------------------------------------------------------------------------

At the time being, many of us are working from home. Questions that arise are: How can I access my files on P:? How do I set up a digital meeting? How can I access Agresso?

There is help to get! On the page below, you will find tips and support that will make it easier for you to work from home.

https://lnu.se/en/meet-linnaeus-university/Organisation/university-administration/it-office/working-remotely-outside-linnaeus-university/

For teachers who are switching over their teaching to web-based form, support and tips can be found here:
https://lnu.se/en/meet-linnaeus-university/Organisation/the-university-library/teaching-and-learning/switch-over-to-web-based-teaching-forms/

These pages are under construction and more information will be added continuously.

Comment (0)