Nyhet

Unesco-dagen flyttas fram

Den planerade Unesco-dagen vid Linnéuniversitetet den 1 april skjuts fram. Tack till alla er som visat intresse, ett nytt datum kommer. 

Under tiden kan ni följa arbetet på Twitter @UnescoChairLNU och hemsidan lnu.se/en/unescochair. Ni kan också läsa mer om vad Unesco-professuren vid LNU gör i deras senaste Progress Report http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1372603/FULLTEXT01.pdf

Är du allmänt nyfiken på hur Sverige arbetar med Unesco besök http://www.unesco.se

-----------------------------------------------------------------------------------------

The planned UNESCO Day at Linnaeus University, April 1, has been postponed. We are grateful for the great interest shown and will return with a new date.

In the meantime, you can follow us on Twitter @UnescoChairLNU and here lnu.se/en/unescochair. You can read more about the Chair in their latest Progress Report http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1372603/FULLTEXT01.pdf

If you are interested in the work of UNESCO in Sweden visit http://www.unesco.se

Kommentera (0)