Nyhet

Information från Arbetsmiljökommittén / Information from the Work Environment Committee

Arbetsmiljökommittén hade 19 februari 2020 årets första möte. Under mötet togs bland annat följande ämnen upp:

  • Hur studenter kan påverkas av lärarnas arbetsbelastning.
  • Hur arbetet med klimatgardiner på Universitetskajen fortskrider.
  • Information om att en krisledningsgrupp tillsatts för att hantera Corona-viruset (Covid-19).

Protokollet från mötet finns att läsa som pdf-fil på Arbetsmiljökommitténs sida på Medarbetare.

---------------------------------------------------------------------------------------

On 19 February, the Work Environment Committe held its first meeting for the year. At the meeting, the following topics, among others, were discussed.

  • How students can be affected by teachers' workload
  • How the work with climate curtains at Universitetskajen is progressing
  • Information about the fact that a crisis management group has been established to handle our response to the coronavirus (Covid-19)

Kommentera (0)