Nyhet

Nytt sätt att ansöka om tillgodoräknande vid Linnéuniversitetet // New way to apply for credit transfer at Linnaeus University

Från och med den 16 mars digitaliseras ansökningsprocessen för tillgodoräknande vid Linnéuniversitetet. Ansökan om tillgodoräknande har hittills gjorts på en särskild blankett, men nu förändras ansökningsförfarandet genom att ansökan sker direkt via webben. 

Studenter som genom tidigare studier/yrkesverksamhet förvärvat kunskaper och färdigheter motsvarande kurser vid Linnéuniversitetet, kan ansöka om tillgodoräknande, förutsatt att det inte föreligger någon väsentlig skillnad mellan utbildningarna/yrkesverksamheten och aktuella kurser vid Linneuniversitetet.

– Vår förhoppning är att ett nytt ansökningsförfarande ska underlätta hanteringen för både studenter och handläggare vid Linnéuniversitetet berättar Ulrika Seydler, studerandeavdelningen.

Du kan läsa mer om hanteringen av ansökningar om tillgodoräknande på sidan Lnu.se/student/under-studierna/tillgodoraknande och hitta länken till ansökningssidan. 

---------------------------------------------------------------------------------------------

As from 16 March, the application process for credit transfer at Linnaeus University will be digitised. Up until now, application for credit transfer has been made on a special form but the application procedure will now change and applications will be made via the web.

Students who have acquired knowledge and skills that correspond to courses at Linnaeus University through earlier studies/professional experience can apply for credit transfer, on condition that there is no considerable difference between the courses/professional experience and the course in question at Linnaeus University.

“Our hope is that a new application procedure will facilitate the processing for both students and administrators at Linnaeus University”, says Ulrika Seydler, Office of Student Affairs.

On Lnu.se/en/student/during-your-studies/credit-transfer you can learn more about the processing of applications and credit transfer and find the link to the application page.

Kommentera (0)