Nyhet

Från måndag använder vi fler tentasalar på grund av coronaviruset / As from Monday, we use more examination rooms due to the coronavirus

In English below

Med start imorgon måndag 16 mars, kommer vi att sätta in nya och fler tentasalar för att glesa ut mellan bänkarna i K-huset i Växjö. Gå till den lokalen som angetts i MyMoodle, sedan kommer de som ska tenta i K-huset att få hjälp att gå till de nya salarna. I Kalmar och i Stenladan i Växjö har tentasalarna redan enskilda bänkar och inga förändringar behöver göras där.

Det är av oerhörd vikt att ingen student eller medarbetare som visar förkylningssymptom kommer till universitetet, utan stannar hemma tills man är frisk. I det här läget måste alla ta ansvar, visa hänsyn och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Fakulteterna har också fattat beslut att erbjuda fler och/eller alternativa examinationstillfällen framöver. Ingen ska behöva vara rädd att missa möjligheten att tentera på grund av förkylningssymptom eller sjukdom. Mer information om nya former för fortsatta examinationsformer kommer under veckan.

--------------------------------------------------------------------------------------

As from Monday 16 March, we will add new and more examination rooms in order to increase the space between the desks in building K in Växjö. Go to the room that has been specified in MyMoodle and you will then be guided to the new rooms, if you were to take your examination in building K. In Kalmar and at Stenladan in Växjö, the examination rooms already have separate desks and, therefore, no changes are needed there.

It is of utmost importance that no student or member of staff who show any symptoms a cold come to the university, but instead stay at home until they are well again. We must all take responsibility, show consideration and follow the recommendations from The Public Health Agency of Sweden.

The faculties have also decided to offer more and/or alternative examination sittings in the upcoming months. No one should have to be worried that they will miss the opportunity to take an examination due to symptoms of a cold or illness. More information about new examination forms will be presented during the week.

Kommentera (2)

  1. Var kan vi läsa om fakulteternas beslut?

  2. Det finns inget skriftligt, formellt beslut utan det är ett konsensusbeslut som dokumenterades i minnesanteckningarna från ett utökat krisledningsmöte på söndagkvällen.