Nyhet

Förhållningssätt kring tentamen och examinationer med anledning av corona // Approach concerning examinations and summative assessments

In English below

Det kommer in många frågor till krisledningsgruppen om hantering av tentamen och examinationer framöver med anledning av coronaviruset. Frågan är högaktuell och krisledningsgruppen arbetar med den under helgen.

Vi ställer i dagsläget inte in några tentamen eller examinationer. Däremot överväger vi för närvarande att öppna för alternativa former i syfte att glesa ut bland platserna i salarna, och återkommer med fortlöpande ny information.

Oavsett beslut i den frågan uppmanas alla att vid minsta förkylningssymptom hålla sig hemma, och att tvätta händerna med tvål och vatten ofta och länge.

CSN:s extra nyhetsbrev med anledning av coronaviruset.

CSN:s information med anledning av coronaviruset.

----------------------------------------------------------------------------------------

The crisis management group has received many questions concerning how to handle examinations and summative assessments in the upcoming weeks/months on account of the coronavirus. This is a critical question and the crisis management group works with this question over the weekend.

At the time being, we are not cancelling any examinations or summative assessments. However, we are considering opening up for alternative forms with the purpose to have fewer students in each examination room. More information will come soon.

Regardless of what is decided concerning this, we urge everyone to stay at home in case they show the slightest symptoms of a cold, and to wash their hands with soap and water often for at least 30 seconds.

CSN’s extra newsletter due to the coronavirus:

https://public.paloma.se/webversion?cid=8827&mid=608776&emailkey=529b2007-9f49-492e-abe8-3910448844de

Kommentera (0)