Nyhet

Information om undervisning och tentamen med anledning av Corona / Information about teaching and examination on account of the coronavirus

For English see below

Just nu är Linnéuniversitetets hållning att undervisning genomförs i normal form, enligt kursplan. Även examination och tentamina genomförs i nuläget enligt kursplanens beskrivning och enligt rutin.

– Linnéuniversitetets krisledning följer utvecklingen och spridningen av Corona noga och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Rekommendationerna kan förändras snabbt och vi är redo att ändra vår hållning om läget skulle ändras. Men just nu är det detta som gäller säger prorektor Niklas Ammert.  

Tips för att ställa om till nätbaserad undervisning

Vi kan hamna i ett läge där vi snabbt behöver ställa om vår undervisning till nätbaserad form. Därför vill vi uppmana dig som lärare att redan nu börja fundera över hur du kan genomföra kursen för att studenterna ska kunna nå målen.

Merarbete bör minimeras och vi ska inte belasta våra digitala verktyg med livesända föreläsningar i onödan. Risken finns att belastningen internationellt blir väldigt hög.

Här finns stöd och tips för lärare som en förberedelse om vi i ett senare skede behöver övergå till undervisning i nätbaserad/digital form.

 

-------------------------------

 

Information about teaching and examination on account of the coronavirus

At the time being, Linnaeus University’s position is that teaching will be carried out in normal form, in accordance with the syllabus. Also examinations will, at the time being, be carried out according to the description in the syllabus and in line with our routines.

“Linnaeus University’s crisis management group closely monitors the development of the spread of the coronavirus and follows the recommendations from The Public Health Agency of Sweden, but things may change quickly and we are ready to change our position in case the situation changes. But this is what applies at the time being”, says deputy vice-chancellor Niklas Ammert.

Tips on how to switch over to web-based teaching

We may come to a situation where we must be able to quickly switch over to web-based teaching. Therefore, I would like to encourage all teachers to start thinking about how you can implement your course in order to make sure that our students will be able to meet the course objectives.

Additional work should be minimised and we should not burden our digital tools with live lectures online unless it is really necessary. There is a risk that the pressure on these systems will be very high internationally.

Here you will find support and tips for teachers that you can use to prepare yourself in case we find ourselves in a situation later on where we will have to switch over to teaching in web-based/digital form.

Kommentera (3)

  1. BTH har ställt in salstentor, hör jag från en student. Det blir hemtentor där alla hjälpmedel är tillåtna.

  2. Ja det känns på gränsen till orimligt om man tänker på Stenladan där 200 studenter sitter i samma rum, i flera timmar. De som har lätta symptom kommer inte heller stå över tentan.

  3. För två veckor sedan bestämde jag att kurslabbet på min distanskurs inte skulle vara obligatorisk längre. Det var en vecka innande skulle åka till Växjö. Jag ville inte att snuviga studenter skulle känna sig tvungna att åka. Eller att de skulle fastna här.

    Nu fick jag ett till mejl av en student som känner sig snuvig, som frågar om tentan. Så jag svarade henne att jag försöker få besked från ledningen, men att jag inte kan få någon reaktion. Och jag bestämde att tolka reglerna för distanstenta på mitt sätt. Om hon känner att hon kan gå till sitt jobb på skolan, skicker jag tentan till en kontaktperson där som sedan kan skicka skrivningen till mig.

    Kan ledningen säga om det är ok?