Nyhet

Mer om coronaviruset // More about the corona virus

In English below

I början på veckan träffades en utökad krisledningsgrupp på Linnéuniversitetet. Dekaner, kanslichefer, ordinarie krisledningsgrupp samt huvudskyddsombud påbörjade arbetet att ta fram en kontinuitetsplan i händelse av att smittan sprids hos oss.

– Vi samlade in diverse risker vi kan se i verksamheten och diskuterade tre möjliga scenarier av smittspridning, säger universitetsdirektör Therése Iveby Gardell. Vi pratade också om stämningsläget på Linnéuniversitetet och hur vi bäst kan möta oroliga medarbetare och studenter.

Krisledningsgruppen har även gått ut till fakulteter och avdelningar för att skapa en överblick över planerade konferenser och evenemang under våren. Beroende på expertmyndigheternas ställningstagande kan det bli aktuellt att ställa in större konferenser och evenemang av smittskyddsskäl.

Linnéuniversitetets allmänna FAQ om coronaviruset är nu uppdaterad med fler frågor och svar, även FAQ:n för chefer uppdaterades under förmiddagen.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Earlier this week, a reinforced crisis management group held a meeting at Linnaeus University. Deans, administrative directors, the regular crisis management group, and principal safety representatives initiated work to develop a continuity plan in the event of corona virus transmission at the university.

“We gathered information on various risks that we can see in our activities and discussed three possible scenarios in the event of corona virus transmission. Our crisis management group’s support team is currently working intensively to compile information and data that will result in a plan”, says Therése Iveby Gardell, university director.

“We also discussed the mood at the university and how we can best meet members of staff and students who are concerned", Iveby Gardell continues.

The crisis management group has also been in contact with all faculties, departments and offices to map out what conferences and events are planned for the spring. Depending on the position taken by Swedish expert authorities, it may prove necessary to cancel larger conferences and events for disease control reasons.
Linnaeus University's general FAQ about the corona virus has now been updated with more questions and answers, this is the case also for the FAQ for managers.

Kommentera (5)

 1. Hur ser kontakten ut med våra utbytesstudenter? Vad jag kan se på vår FAQ-sida finns ingen information om vad man ska göra som utbytesstudent.

 2. Nästa vecka har vi tentor.

  Hur kommer det att gå om universitetet skulle stänga?

  Jag har kursens sista lektion idag, tänkte ta upp det med studenterna.

  Och märkligt att man fick information från tidningen innan det kom på Medarbetare.

 3. International Office vid studerandeavdelningen är i kontakt med samtliga studenter som nu är på utbyte genom Linnéuniversitetet. Kontinuerlig dialog förs med fakulteter i de fall alternativa lösningar såsom distanskurser etc bör lösas.

 4. Nu ligger zoom nere...

 5. Om ni använder zoom, välj bort video för att underlätta:-)