Nyhet

Unescodag vid Linnéuniversitetet 1 april 2020 i Växjö / UNESCO Day at Linnaeus University in Växjö on 1 April 2020

Vi välkomnar lärare, forskare och studenter vid Linnéuniversitetet till en Unescodag den 1 april 2020 i Växjö. Save the date!

Programmet inleds på morgonen av rektor Peter Aronsson.

Unescorådets ordförande Lena Sommestad och svenska Unescoprofessorer presenterar sitt arbete.

På eftermiddagen sker parallella seminarier/föreläsningar där Unescoprofessorerna får möjlighet att möta kollegor, studenter eller samarbetspartner inom sina respektive områden.

Information om detaljer kommer. Vid frågor kontakta unesco-heritage-futures_AT_lnu.se

Unescoprofessorer i Sverige som deltar

 • Ashok Swain: Freds- och konfliktforskning, Internationellt vattensamarbete
 • Cornelius Holtorf :Framtiden i relation till kultur- och naturarv (Heritage Futures)
 • Ingrid Pramling Samuelsson: Pedagogik, barns tidiga lärande och hållbar utveckling
 • John Holmberg: Fysisk resursteori, lärande för hållbar utveckling
 • Love Ekenberg: Data- och systemvetenskap
 • Merle Jacob: Forsknings- och utbildningspolicy i Sverige och andra länder
 • Ulla Carlsson: Yttrandefrihet, medieutveckling och internationell politik

Unescoprofessuren vid Linnéuniversitetet

Du kan läsa mer om professuren och följa vårt arbete:

@UnescoChairLNU

http://lnu.se/en/unescochair

Unescoprofessurer infördes av Unesco 1992. Syftet är att främja internationellt samarbete mellan universitet och nätverk inom viktiga prioriterade områden inom Unesco. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

We welcome teachers, researchers and students at Linnaeus University to a UNESCO day in Växjö on April 1, 2020. Save the date!

The programme starts in the morning with vice-chancellor Peter Aronsson. Lena Sommestad, chairperson of the Swedish UNESCO Commission, and the Swedish UNESCO chairs present their work.

In the afternoon, parallel seminars/lectures will take place where the chairs are given the opportunity to meet colleagues, students, and collaboration partners within their respective fields.

More details will follow. If you have questions, please contact unesco-heritage-futures_AT_lnu.se

UNESCO chairs in Sweden that participate

 • Ashok Swain: Peace and Conflict Research, International Water Cooperation
 • Cornelius Holtorf: Heritage Futures
 • Ingrid Pramling Samuelsson: Pedagogy, children's early learning and sustainable development
 • John Holmberg: Physical Resource Theory, Education for Sustainable Development
 • Love Ekenberg: Computer and Systems Sciences
 • Merle Jacob: Research and Education policy in Sweden and other countries
 • Ulla Carlsson: Freedom of Expression, Media Development and Global Policy

Unesco Chair on Heritage Futures at Linnaeus University

You can read more about the chair and keep track of our activities on:

@UnescoChairLNU

http://lnu.se/en/unescochair

UNESCO chairs were introduced by UNESCO in 1992. The aim is to promote international cooperation between universities and networks within key priority areas of UNESCO.

Kommentera (0)