News

FAQ om coronaviruset / FAQ on the Corona virus

In English below.

Linnéuniversitetet har här sammanställt vanliga frågor och svar kring det så kallade nya Coronaviruset 2019-nCoV.

Du hittar FAQ:n om corona här. 

- - - - - - - - - - - - - - - -

Linnaeus University has compiled frequently asked questions and answers about the so-called new Corona virus 2019-nCoV.

You'll find the FAQ here. 

Comment (0)