News

Uppgradering av MyMoodle 15 juni 2020 // Upgrade of MyMoodle 15 June 2020

Planerad uppgradering av MyMoodle måndagen den 15 juni, med risk för driftstörning under påföljande tisdag och onsdag 16-17 juni.

MyMoodle kommer att uppgraderas till nyare version måndagen den 15 juni och planeras vara helt avstängd under hela måndagen från kl 00:00-24:00.

Efter uppgraderingen genomförs efterarbete, vilket kan medföra driftstörning under tisdagen den 16 juni och onsdagen den 17 juni.

Om du som lärare avser att presentera kursrum för dina studenter under måndagen eller tisdagen, kan det vara lämpligt att göra detta med stöd av en skärminspelning eller en powerpoint.

Uppgraderingen görs för att hålla jämn takt med förbättrad funktionalitet och för att upprätthålla säkerheten i systemet. Tidpunkten för uppgraderingen är fastställd av RUL (Rådet för utbildning och lärande) i samverkan med fakulteterna. 

Läs mer om uppgraderingen och nyheterna i den nya versionen här: https://medarbetare.lnu.se/medarbetare/stod-och-service/larplattform/uppgradering-av-mymoodle/

------------------------------------------------------------------------------------

Planned upgrade of MyMoodle Monday 15 June, with risk for operational disturbances on the following days, Tuesday and Wednesday, 16-17 June.

MyMoodle will be upgraded to a newer version on Monday 15 June and will be completely shut down all day from midnight to midnight,.

After the upgrade there will be some essential adjustments to the system that may cause temporary disturbances during Tuesday 16 June and Wednesday 17 June.

If you as a teacher plan to present your course room to students on Monday or Tuesday that week we recommend that you make a screen recording or PowerPoint slideshow in advance and use that instead.

The upgrade is necessary to ensure that MyMoodle has the latest functionality and to ensure system security. The update schedule has been agreed by RUL (Council for education and learning) in agreement with all faculties. 

Read more about the upgrade and the new features.

https://medarbetare.lnu.se/en/medarbetare/support-and-service/learning-platform/upgrading-mymoodle/?l=en

Comment (0)