Nyhet

Brexit under övergångsperioden / Brexit during the transition period

EU godkände i slutet av januari det utträdesavtal som förhandlats fram av Europeiska rådet och den brittiska regeringen. Det betyder att Storbritannien lämnar EU, men under en övergångsperiod behåller brittiska medborgare och deras familjemedlemmar i allt väsentligt de rättigheter de tidigare haft som EU-medborgare. 

Brittiska medborgare kommer därmed kunna bo, arbeta och studera i Sverige utan krav på uppehålls- och arbetstillstånd. Övergångsperioden inleds i och med att avtalet börjar gälla och kommer att pågå fram till den 31 december 2020, med möjlighet till förlängning.

Hos Migrationsverket finns mer information samt frågor och svar för brittiska medborgare 

Mer information om brexit finns på regeringens webbplats.

Länk till officiell information från brittiska regeringen till brittiska medborgare som bor i Sverige.

Har du fler funderingar eller frågor om vad som gäller för dig? 

Kontakta din HR-partner eller HR-partner Helena Birath, telefon 0480-44 73 81 eller mejl helena.birath_AT_lnu.se

- - - - - - - - 

Brexit during the transition period

At the end of January, the withdrawal agreement negotiated by the European Council and the British government was approved. This means that the UK is leaving the EU, but during a transition period, British citizens and their family members essentially keep the rights they previously had as EU citizens. 

The transition period begins when the agreement enters into effect and will continue until 31 December 2020, with a possibility of extension. British citizens will thereby be able to stay, work and study in Sweden without requiring a residence and work permit.

More information about Brexit is available at the website of the Swedish Migration Agency 

More information about Brexit is available at the Swedish Governments website 

Link to official information from the British government to British people living in Sweden

Do you have any other questions concerning how this will affect you?
Contact your HR partner or HR partner Helena Birath, phone +46 480-44 73 81, or email helena.birath_AT_lnu.se 

Kommentera (0)