News

Grundutbildning för personalen i vuxen hjärt- och lungräddning (HLR) // Basic training for adult cardiopulmonary resuscitation (CPR)

Grundutbildning för personalen i vuxen hjärt- och lungräddning (HLR), inklusive användning av hjärtstartare - mars 2020

I syfte att öka personalens kompetens i HLR hålls ett par utbildningstillfällen på svenska under mars 2020:

  • Växjö: Måndag 9 mars, kl. 13-16, sal H1310, Hus H.
  • Kalmar: Tisdag 17 mars, kl. 13-16, sal Ma1061, Hus Magna.

Utbildare: Ted Nyberg, Northsafety Sweden.

Max 12 deltagare per tillfälle – först till kvarn gäller för anmälan. I utbildningen ingår praktisk träning - kom i bekväma kläder.

Anmälan via e-post till Yael Tågerud, HR-avdelningen.

OBS! Kom ihåg att meddela vilket utbildningstillfälle din anmälan gäller. Meddela eventuella speciella kostbehov för fika i samband med anmälan.

Kursavgift: 425 kr/deltagare - därför behöver du inhämta din närmaste chefs godkännande före anmälan. Anmälan är bindande.

____________________________________________________

Basic training for adult cardiopulmonary resuscitation (CPR), including the use of defibrillator and epiper – March 2020

In order to increase the employees’ competence in CPR and first aid, a couple of training sessions will be held in English during Spring 2020.

  • Växjö: Monday, March 9th, 9.am. – 12 noon, Room H1310, Building H.
  • Kalmar: Tuesday, March 17th, 9 a.m. – 12 noon, Room Ma1061, Building Magna.

A maximum of 12 participants per occasion.

The training includes practical training – please come in comfortable clothes.

Trainer: Ted Nyberg, Northsafety Sweden.

Registration by e-mail to Yael Tågerud, HR-Office.

Remember to state to which occasion you wish to sign up.

The course costs 425 SEK/participant and, therefore, you need to obtain your nearest manager's approval before registration. Registration is binding.

Comment (0)

Files