Nyhet

Viktigt med anledning av Coronaviruset / Important regarding the Corona virus

Uppdaterad 200218

Med anledning av Coronaviruset vill vi påpeka vikten av att följa UD:s rekommendationer när det gäller utlandsresor. 

OBS! Från och med den 17 februari avråder UD från alla resor till Hubei-provinsen i Kina. UD avråder också  från alla icke-nödvändiga resor till Kina, med undantag från HongKong och Macao. Avrådan gäller tills vidare.

Viruset är nytt och dess utveckling är svår att förutse. Rekommendationen är därför att följa utvecklingen noga. Överväg om din resa till eller ditt besök från områden med kända utbrott av Coronaviruset är nödvändigt, eller om det finns andra sätt att lösa behovet. 

Vi gör nu en kartläggning av hur många medarbetare och studenter från Linnéuniversitetet som vistas i Kina, eller om vi har inresande personer därifrån. Under gårdagen samlades också krisledningen med anledning av Coronaviruset, men ännu så länge vidtas inga särskilda åtgärder, förutom kartläggningen.

Se följande länkar: 

För eventuella frågor kring din egen hälsa är rekommendationen att ringa 1177 för vägledning om hur du går vidare. Den som misstänker smitta ska inte gå på drop in-tider, utan ringa sjukvårdsrådgivningen, dvs 1177.

--------------

Updated 18 Feb 2020

Due to the Corona virus, we would like to point out the importance of following the Swedish Ministry of Foreign Affairs' recommendations when traveling abroad. 

NOTE! As of February 17, the Swedish Ministry of Foreign Affairs warns against all travel to Hubei province and advises against non-essential travel to China, with the exception of HongKong and Macau. The recommendation is valid until further notice.

The virus is new and its development is difficult to predict. The recommendation is to follow developments closely. Consider whether your trip to or your visit from areas with known outbreaks of the Coronavirus is necessary, or if there are other ways to solve the need.

We are now doing a survey of how many employees and students from Linnaeus University are staying in China, or whether we have anyone coming back from there recently. Yesterday, the university crisis management gathered on occasion of the Corona virus, but no special measures have been taken so far, except for the survey.

See the following links:

Compiled and verified emergency information from Sweden's authorities about the Corona virus can be found at Krisinformation.se

Foreign Ministry information on travel advice

Current information on the Corona outbreak at the Public Health Agency of Sweden

For any questions concerning your own health, the recommendations are to call the care guide on 1177 for guidance on how to proceed. Anyone who is suspected of infection should not visit the health care on drop-in hours, but instead call for medical advice, ie the care guide on 1177. 

Kommentera (3)

 1. ..

  OBS! Avrådan – Kina
  Från och med den 11 februari avråder UD från alla resor till Hubei-provinsen i Kina. Vidare avråder UD från icke-nödvändiga resor till Zhejiang-provinsen. Avrådan gäller tills vidare.

  ---

  NOTE! Dissuasion – China
  As of February 11, the Swedish Ministry of Foreign Affairs advises against all trips to Hubei Province in China. Furthermore, the Ministry of Foreign Affairs advises against unnecessary trips to Zhejiang Province. The recommendation is valid until further notice.

 2. ..

  Bra att veta: Viruset har nu fått namnet COVID-19 av världshälsoorganisationen WHO.

  ---

  Good to know: The World Health Organization (WHO) have now namned the virus COVID-19.

 3. ..

  OBS! Från och med den 17 februari avråder UD från alla resor till Hubei-provinsen i Kina. UD avråder också från alla icke-nödvändiga resor till Kina, med undantag från HongKong och Macao. Avrådan gäller tills vidare.

  --

  NOTE! As of February 17, the Swedish Ministry of Foreign Affairs warns against all travel to Hubei province and advises against non-essential travel to China, with the exception of HongKong and Macau. The recommendation is valid until further notice.