Nyhet

Tillförordnad prorektor utsedd // Acting pro-vice-chancellor appointed

In English below

Universitetsstyrelsens ordförande Dan Brändström har nu fattat det formella beslutet att befria Catherine Legrand från uppdraget som prorektor under tiden då utredningen, orsakad av en anmälan om misstanke om avvikelse från god forskningssed, pågår.

Han har också beslutat att utse Niklas Ammert till tillförordnad prorektor under perioden. Förändringarna träder i kraft från och med idag, 29 januari.

---------------------------------------------------------------------------------------

The University Board Chairman Dan Brändström has now made the formal decision to release Catherine Legrand from the assignment as pro-vice-chancellor during the time of the investigation, caused by a report on suspicion of deviation from good research practice.

He has also decided to appoint Niklas Ammert as acting pro-vice-chancellor during the period. The changes will come to effect from today, January 29.

Kommentera (0)