Nyhet

Installationsföreläsningar av nya professorer 28–29 januari / Inauguration lectures by new professors 28–29 January

Varmt välkommen till årets installationsföreläsningar i Kalmar tisdag 28 januari och i Växjö onsdag 29 januari 2020, av de nya professorer som installeras vid Akademisk högtid fredag 31 januari. Även två av årets hedersdoktorer kommer att föreläsa.
Welcome to this year's inauguration lectures in Kalmar on Tuesday 28 January and in Växjö on Wednesday 29 January 2020, by the new professors that will be inaugurated at the Academic Ceremony on Friday 31 January. Two of this year's honorary doctors will also lecture.

Följande professorer kommer att föreläsa ...
The following professors will give lectures ...

  • Stephan Rapp, professor i pedagogik pedagogy
  • Hans Thulesius, professor i allmänmedicin general medicine
  • Ina Marteinsdottir, professor i psykiatri psychiatry
  • Thomas K Bader, professor i byggteknik building technology
  • Jimmy Johansson, professor i virkeslära forest products
  • Koraljka Golub, professor i biblioteks- och informationsvetenskap library and information science
  • Johan Höglund, professor i engelska English
  • Christian Engström, professor i matematik mathematics

... och följande hedersdoktorer
... and the following honorary doctors

  • Mary Jo Hatch, professor emerita i organisationsteori organisational theory
  • Mieke Bal, professor i litteraturteori och kulturanalys literary theory and cultural analysis

Mingel & tilltugg mellan föreläsningarna.
Mingle & snacks between the lectures.

Tid, plats och titlar för föreläsningarna:
Lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/kalender/2020/installationsforelasningar-2020-kalmar
Lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/kalender/2020/installationsforelasningar-2020-vaxjo  

Time, place and titles for the lectures:
Lnu.se/en/meet-linnaeus-university/current/events/2020/inauguration-lectures-2020-kalmar
Lnu.se/en/meet-linnaeus-university/current/events/2020/inauguration-lectures-2020-vaxjo

Välkomna! Welcome!

För mer information, kontakta For more information, contact
Anders Runesson, forskningskommunikatör research communications officer

Kommentera (0)